Dina saker kan användas igen eller återvinnas och då sparar vi både naturen och energi. Men det fungerar bara om materialet är välsorterat. En del avfall är så giftigt att det måste tas omhand på ett speciellt sätt. Det får aldrig blandas med annat avfall, eller hällas ut i avloppet. Vårt Göteborg ger dig en guidning vart du lämnar ditt avfall.

De flesta i Göteborg möjligheten att sortera ut matavfall, oavsett om man har en egen eller en lokal kompost eller om matavfallet hämtas i en särskild papperspåse av kommunens avfallsentreprenör.

Alla som bor i flerbostadshus har också rätt att lämna grovavfall i fastigheten. Villaägare är däremot hänvisade till återvinningscentraler. Farligt avfall ska däremot alltid lämnas till en miljöstation eller till en återvinningscentral.

Miljöstationer

20 miljöstationer finns vid vissa bensinstationer i hela Göteborg och har samma öppettider som dessa. Här kan du lämna farligt avfall som aceton, klorin och bilbatterier, lysrör och lågenergilampor. Det är gratis. (Glödlampor ska du däremot lämna till en återvinningcentral.)

Återvinningsplatser
432 återvinningsplatser finns i Göteborg. Ljusblå behållare som finns i ditt bostadsområde. Här kan du lämna tidningar, wellpapp och förpackningar av glas, papper, plast och metall. Små batterier kan du lägga i en särskild holk. (Bilbatterier lämnar du på en miljöstation eller en återvinningscentral.)

Återvinningscentraler

De fyra återvinningsstationerna i Göteborg är bemannade och har särskilda öppettider. Här kan du få hjälp och lämna allt slags sorterat material utom matavfall. Det inkluderar alla saker som du kan lämna till miljöstationerna och återvinningsplatserna, plus användbara kläder, glödlampor, elektronik, kyl- och frys, däck, trädgårdsavfall och grovavfall.

Det är gratis att besöka återvinningscentralerna om du bara lämnar tidningar, förpackningar, farligt avfall, elektronikskrot, kyl eller frys. Om du vill lämna andra saker kostar det 25 eller 50 kronor, beroende på om du har släpkärra eller ej. Villaägare kan göra tre gratisbesök om året.

Återanvändning

Second Handbutiker och organisationer tar emot användbara kläder, köksutrustning, leksaker, möbler och prydnadssaker. Du hittar dem under rubriken ”Second Handaffärer” på gula sidorna i telefonkatalogen. Du kan också panta returflaskor av glas, PET-plast och aluminium i butiker som säljer dessa produkter.