Nominering på Återvinningsgalan. Göteborgs Stads långsiktiga arbete med att förebygga och minska avfall kan få pris som Årets förebyggare på Återvinningsgalan på Posthotellet den 1 december.

42FC.jpg
Förvaltningen Kretslopp & vatten har tillsammans med några pilotverksamheter tagit fram metoder och checklistor för hur man kan arbeta för att minska sitt avfall.

Äldreboendet Sekelbo i Kortedala var med och minskade på ett halvår matavfallet med 23 procent och restavfallet med tio procent. Det sparade nästan 150 000 kronor på ett år.

Nästa steg är att alla äldreboenden i stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda ska följa Sekelbos exempel. Kretslopp och vatten är med och coachar, och hjälper också förskolor, skolor och kontor att bli avfallssnåla.

Avfallsfria Ada sprider kunskap
Dessutom pågår satsningar för att minska matsvinnet i stadens 600 kök. Sju särskilt anställa arbetar med det. En annan satsning är Avfallsfria Ada som genom olika aktiviteter, bland annat via GreenhackGBG, sprider kunskap om hur man lever avfallssnålt.

Arbetet med att minska avfallet har uppmärksammats på olika sätt och många använder de checklistor och vägledningar som tagits fram i de olika projekten.

Vem som får utmärkelsen Årets förebyggare avgörs i morgon torsdag 1 december under Återvinningsgalan på Posthotellet i Göteborg. Galan arrangeras av tidskriften Recycling i samarbete med branschorganisationen Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna.

1ED8.jpg

Vaktmästare Mats Hugosson på Sekelbo visar hur lite restavfall han behöver gå ut med numera. Foto: Johanna Montell