”Behöver vara extra försiktiga nu”. Avfallshantering och återvinning är samhällsviktiga funktioner och fortsätter som vanligt under covid-19-pandemin. “Våra medarbetare är vana vid att hantera avfall, som vi i grunden alltid ser som potentiellt smitta, men de behöver vara extra försiktiga nu”, säger affärsområdeschef Kajsa Lager på det regionala avfallsbolaget Renova.

Christer Lundgren, chef för affärsområdet Återvinning. Foto: Renova

– På det stora hela ser vi inga direkta skillnader när det gäller volymer in till våra anläggningar. Snarare kan man se att hushållsavfallet ökar något, annat som till exempel restaurangavfall minskar något, säger Christer Lundgren, affärsområdeschef för återvinning.

– Det som också ökar är grovavfallet från våra återvinningscentraler, folk pysslar mer hemma men företag lämnar också till oss. Visst industriavfall minskar eftersom en del större industrier i stort sett är nedstängda. Även massor in till våra deponier är ungefär samma som tidigare, det beror på att det är många stora infrastrukturprojekt som pågår, fortsätter Christer Lundgren.

Årets stora översyn har börjat

Den här veckan börjar den årliga översynen av förbränningsanläggningen i Sävenäs,  ett omfattande arbete varje sommar.

– Vi har fyra förbränningslinjer, de stängs ner en åt gången för total genomgång och upprustning. För att lösa det måste vi få hit reservdelar från världens alla hörn och montörer och svetsare från andra EU-länder.

Christer Lundgren berättar att de på grund av covid-19-pandemin fått arbeta hårt för att få dit både reservdelar och personal.

– Vi har fått hjälpa leverantörerna med att intyga att vi är en samhällsviktig verksamhet och vi har haft kontakter med Utrikesdepartementet för att få hit arbetskraft. Det har löst sig.

Hämtar hushållssopor

Renova arbetar på uppdrag av Göteborgs Stad, bland annat med att hämta hushållssopor i centrala Göteborg och på Hisingen.

Kajsa Lager, chef för affärsområdet Tilldelning. Foto: Renova

– Vi har försökt göra så lite förändringar som möjligt. Det är oerhört många soptunnor som ska tömmas, börjar man ändra i det så blir det ganska snabbt stökigt. Vi vill att våra sopbilar, baklastare som vi kallar dem, ska rulla så normalt som möjligt, säger Kajsa Lager, chef för affärsområdet Tilldelningar som bland annat omfattar hämtning av hushållavfall.

Kajsa Lager berättar att de snarare har omprioriterat andra sorters hämtningar, som containrar.

– Det skulle bli ännu mer smittor i samhället om inte soporna tömdes, så det är verkligen en prioritet hos oss. Det känns som att medarbetarna kavlat upp ärmarna och inser det. Det är väldigt roligt att man tar sitt ansvar och kämpar på, säger Kajsa Lager.

Gjort riskanalyser

Renova har gjort en riskanalys och lagt upp en plan för hur verksamheten kan drivas vidare även om många blir sjuka. Den har inte behövt användas.

– Men faran är inte över, vi har en beredskap om sjukfrånvaron plötsligt skulle öka, säger Christer Lundgren.

Även om personalen är van att hantera avfall, som i sig är en risk för smitta även i vanliga fall, så har företaget gjort riskanalyser kring det också.

– Vi har haft rutiner innan, vi förstärker dem nu och försöker få tag i visir och skyddsmasker. Vi har medarbetare som utsätts för extra mycket för damm och smitta. Det är en del rengöring, vi spolar till exempel plattor där det varit avfall, säger Christer Lundgren.

Diskussioner om ökat skydd

Kajsa Lager berättar att chaufförerna som kör sopbilarna är vana vid att vara väldigt försiktiga. De använder handskar och har skyddskläder ifall något kladdar eller något vasst sticker ut från soporna.

– Vi har pågående diskussioner just nu. Till exempel kopplat till när det gäller att hämta avfall på äldreboenden och om det är föremål för att ha ökat skydd. Där är vi inte riktigt klara. I första steget tänker vi oss att öka skyddsutrustningen, i värsta fall får vi hantera det som riskavfall och det kräver särskild hantering.

En av Sveriges tre anläggningar som kan ta emot riskavfall finns i Sävenäs.

Renova AB ägs av tio kommuner i Västsverige, däribland Göteborg.

I veckan inleddes den årliga översynen av de fyra förbränningslinjerna i Sävnäs avfallsvärmeverk. Foto: Renova