Får arbetslivserfarenhet på köpet. 15 avfallsinformatörer på 23 000 hushåll. Ja, det är ett digert arbete de projektanställda ungdomarna nu har framför sig, då de ska få Bostadsbolagets hyresgäster att bli bättre på sortera och återvinna avfall. För egen del får de inte bara lön för mödan, utan också arbetslivserfarenhet och en skjuts ut ur långtidsarbetslöshet.

Runt 500 kilo om året. Så mycket avfall genererar en genomsnittlig svensk, vilket är en fördubbling sedan 1980-talet. Dessutom sorteras bara fem procent av hushållens avfall ut som matavfall, vilket är ett enormt slöseri både ur miljömässig och ekonomisk synvinkel.

Därför samarbetar nu Bostadsbolaget med Västra Hisingens stadsdelsförvaltning och ger 15 arbetslösa ungdomar i uppdrag att försöka öka hushållens miljömedvetenhet. En månads utbildning – sedan har de ett år på sig att förändra hyresgästernas beteende.

Målet är att minska restavfallet
En utmanande uppgift, men efter året kommer informatörerna dels att ha mer arbetslivserfarenhet och ett större kontaktnät. De kommer också åter att vara kvalificerade för a-kassa, vilket ger en ekonomisk trygghet.

– Med hjälp av avfallsinformatörerna ska vi skapa goda förutsättningar för hyresgäster att göra miljösmarta val. Vårt mål är att minska restavfallet genom att framförallt öka mängden sorterat matavfall, men självklart vill vi också att alla andra fraktioner ska hamna i rätt kärl vid sophanteringen. Samtidigt ligger det i vårt uppdrag att arbeta med såväl miljöfrågan som sociala frågor och denna satsning kombinerar dessa saker på ett jättebra sätt, säger Eva Bengtsson, miljöstrateg på Bostadsbolaget.