Äldreboendet Sekelbo i Kortedala minskade sitt avfall rejält på ett halvår - 36 åtgärder sparar 10 ton koldioxid och 120 000 kronor per år. Pilotprojektet anses så framgångsrikt att Sekelbo nu får besök av regeringens utredare om cirkulär ekonomi. Äldreboendet Sekelbo i Kortedala minskade sitt avfall rejält på ett halvår - 36 åtgärder sparar 10 ton koldioxid och 120 000 kronor per år. Pilotprojektet anses så framgångsrikt att Sekelbo på onsdag 15 juni får besök av regeringens utredare om cirkulär ekonomi.

Det var när Kretslopp och vatten lanserade sitt projekt Det avfallssnåla äldreboendet förra året som personalen på Sekelbo på Halvsekelsgatan nappade och anmälde sig.– Sekelbo har lyckats fantastiskt bra. Det har varit väldigt roligt att arbeta med personalen och cheferna, som har varit mycket engagerade, säger Karin Nielsen, projektledare på förvaltningen Kretslopp och vatten.Och på bara ett halvår har äldreboendet, med 50 platser och 60 anställda lyckats minska sitt matavfall med 23 procent och sitt brännbara avfall med 10 procent. Det gynnar inte bara miljön och ekonomin, utan blir också bättre för de anställda och de boende. Totalt har boendet genomfört 36 olika åtgärder för att minska avfallet, till exempel bytt ut engångshaklappar mot tvättbara och bytt ut engångsunderlägg i sängarna mot tvättbara draglakan.Toa i stället för blöjaStörsta delen av det brännbara avfallet på ett äldreboende är inkontinensskydd. Där har Sekelbo utbildat personalen i individuell utprovning av skydden och för personer med mindre behov har man infört tvättbara inkontinensskydd.– Och så har man jobbat med att helt enkelt ta de boende på toaletten oftare, något som ju blir bättre för de boende också, säger Karin Nielsen.Matsvinnet kan vara stort på ett äldreboende. Här har Sekelbo lyckats minska matportionernas storlek samtidigt som närings- och energiintaget ökat – Minskade portioner är en viktig sak. Och så har man mer utgått från vad de boende faktiskt ville äta, säger Karin Nielsen.Tio ton koldioxid!– Samarbetet mellan tillagningsköket och Sekelbo har också förbättrats, med regelbundna möten och återrapportering om mat som inte fungerar, allt för att minska svinnet.Resultatet i siffror innebär en minskad klimatpåverkan motsvarande 10 ton koldioxid per år. Minskade inköpskostnader: 117 000 kronor per år. Minskade kostnader för avfallshantering: över 3000 kronor per år. Dessutom en rad faktorer – bland annat etiska – som inte går att mäta i siffror, till exempel att medarbetarna blivit mer nöjda och att arbetsmiljön blivit bättre.– Vaktmästaren slipper släpa ut så mycket avfall, boendet har fått mer ordning och reda i verksamhet och rutiner och de har fått mer utrymme när de slipper förvara så mycket engångsprodukter, säger Karin Nielsen.”Större mening med arbetet”För de boende har det blivit bättre på flera sätt, inte bara att de får mat som de verkligen gillar och att de oftare slipper inkontinensskydd.– Ett engångsunderlägg i rullstolen ute på stan skvallrar om att man är inkontinent, det gör inte ett textilunderlägg. Och de boende upplever det positivt att personalen inte använder engångshandskar lika ofta nu, säger Karin Nielsen.En annan positiv effekt kan vara att de anställda tar med sig erfarenheterna hem och kanske tillämpar dem där också. Rent allmänt vittnar medarbetarna om att de är mer nöjda på jobbet nu.– Man känner en större mening med arbetet när man samtidigt gör något för planeten, säger Birgitta Glada, undersköterska på Sekelbo.Sprids i höstFörhoppningen är nu att fler äldreboenden ska minska sina avfallsmängder genom att ta del av projektets rekommendationer som Kretslopp och vatten kommer att sprida i höst.– Alla arbetsplatser borde göra det som vi har gjort här. Det är inte arbetsamt, det tar inte mer tid och det lönar sig miljömässigt och ekonomiskt, säger Cristina Foconi, före detta enhetschef på Sekelbo. Regeringen har tillsatt en utredning om styrmedel för att förebygga avfall och främja cirkulär ekonomi. Utredare är Ola Alterå, tidigare statssekreterare på näringsdepartementet. Han gästar alltså Sekelbo på onsdagen, gör en rundvandring och träffar undersköterskor och chefer som deltagit i projektet.Undersköterskan Anette Larsson lägger i ett sängskydd av tyg istället för engångsunderlägg.