Ökar tillgängligheten. Toaletterna vid Drottningtorget och Hjalmar Brantingsplatsen har i två år varit avgiftsbelagda på försök och detta har fallit väl ut. Nu införs en avgift på fem kronor på alla offentliga toaletter i Göteborgs Stad. “Det är för att öka tryggheten och tillgängligheten och minska skadegörelsen och olaglig verksamhet, säger Tomas Herdesköld, teknisk förvaltare på park- och naturförvaltningen.

De offentliga toaletterna i Göteborgs Stad har utsatts för skadegörelse. Under längre perioder har de också ockuperats och använts för narkotikaanvändning, våldsbrott, prostitution och som övernattningsplats. Det har gjort att toaletter ofta varit avstängda eller upptagna av annat än de är avsedda för – vilket minskat tillgängligheten för dem som behövt gå på toaletten.

Avgift på prov sen november 2019

Ett försök med att ta en avgift på fem kronor på toaletterna vid Drottningtorget och Hjalmar Brantingsplatsen har pågått sedan november 2019.

– Det har fungerat bra, det har varit mindre skadegörelse och mindre klotter. Det är ett sätt att öka livslängden på toalettbyggnaderna. I maj månad 2019 hade vi 18 000 obetalda besök på Drottningtorget, efter att vi infört avgift där gick det ner till 3 000 betalda besök per månad. Vi får kvalitativa besök i stället för kvantitet, säger Tomas Herdesköld.

Betala med kort

Under vecka 44 påbörjas arbetet med att införa avgift på samtliga offentliga toaletter i Göteborgs Stad. Arbetet väntas pågå under de kommande sex veckorna. Information om avgiften och instruktioner om betalningen finns vid toaletterna. Betalningen görs med kort.

– Vi började med fem kronor i testet och fortsätter med det på de andra toaletterna också.

Vart går pengarna?

– De går in i park- och naturförvaltningens budget och betalar den investeringskostnad som det innebär att införa avgiften.

Hur har avgiften på Drottningtorget och Hjalmar Brantingsplatsen tagits emot?

– Det har mestadels varit positivt. Det har varit få klagomål på att det är en avgift, säger Tomas Herdesköld.

Betalsystem installeras vid tolv toalettbyggnader i detta skede.