Från årsskiftet är det inte längre tillåtet att röka på arbetstid i Backa. Därmed blir stadsdelen först i Göteborg med ett generellt rökförbud. "Det är led i vårt hälsofrämjande arbete", säger Tina Liljedahl-Scheel, personalchef i Backa.

RÄTTELSE 2007-11-14: Stadsdelsförvaltningen i Frölunda antog redan i juni 2007 en policy som förbjuder rökning på arbetstid. Backa är således inte först ut i Göteborg. Vårt Göteborg beklagar den felaktiga uppgiften.

Hittills har ett tjugotal kommuner runt om i landet förbjudit rökning under arbetstid, nu blir Backa först ut i Göteborg.

Tina Liljedahl-Scheel berättar att reaktionerna har varit övervägande positiva, även om det har kommit kritik från en del anställda.

Facken står bakom

– Men inte så mycket som jag kanske hade trott, men det blir säkert lite mer när den nya policyn börjar gälla, säger hon.

Förslaget har däremot enbart fått lovord från politikerna och facken har ställt sig bakom förslaget utan förbehåll.

– Vi har jobbat länge med hälsa och hälsofrämjande arbete i Backa. Det finns en grundfilosofi att ju bättre man mår, desto bättre trivs man på sitt arbete och rökning leder till ohälsa, säger Tina Liljedahl-Scheel.

Brukarperspektiv viktigt

Hon menar att det även handlar om brukarnas perspektiv.

– Vi vill att de anställda ska vara goda förebilder. Det innebär till exempel att förskolebarn ska slippa se sina pedagoger röka utanför förskolan eller att en brukare på ett äldreboende inte ska behöva bli omhändertagen av någon som luktar rök, säger hon.

Snusarna kan däremot andas ut. Det finns i nuläget inget förslag att förbjuda snus på arbetstid.

Ökat intresse för sluta-röka-kurser

Men vad händer om någon blir påkommen med att röka?

– Vi kommer inte att straffa eller bötfälla någon. Det handlar inte om det, utan om att skapa en policy för bättre hälsa, säger Tina Liljedahl-Scheel.

Hon har under hösten noterat ett ökat intresse för stadsdelens sluta-rökakurser. För att stimulera anställda att sluta röka bjuder stadsdelen på en månads konsumtion av nikotintuggummi eller nikotinplåster.