Gatubolaget blir första kommunala bolaget med en egen miljöanpassad och Svanenmärkt biltvätt där skumgummibollar med bakterier hjälper till att rena smutsvattnet. Att tvätta sin bil miljövänligt är annars svårt i Göteborg.

– Vi uppfyller både Svanenmärkningen och de miljökrav vi fått från Göteborgs Stads miljöförvaltning för att få tvätthallen miljögodkänd, säger Lars Stjern, affärsenhetschef på Gatubolaget Teknisk service, som ansvarar för tvätthallen.

På ytan ser tvätthallen, som invigs den 27 maj, precis ut som vilken biltvätt som helst. En stor borstmaskin och paneler där man väljer tvättprogram. Men längst in finns två stora tankar där tvättvattnet samlas upp. I den första avskiljs olja och slam åt, genom att olja flyter upp till ytan och slammet sjunker till botten.

Behöver bara 40-50 liter vatten

I den andra, en så kallad ”biokammare”, syresätts vattnet av fläktar och man skapar en bakteriell miljö med små skumgummibollar. Bollarna hjälper till att rena vattnet ännu mer från olja och slamrester genom att smutsen fäster på dem. Sedan används vattnet igen för biltvätt.

26C2.jpg
I en normal tvätthall används ungefär 200 till 250 liter färskvatten till varje tvätt. I den här används ungefär 40 till 50 liter färskvatten, alla tvättmedel och vax är helt biologiskt nedbrytbara.

Göteborgs Stad har satt upp som mål att 90 procent av kommunen bilparken ska bestå av miljöbilar vid årets slut. De bilar som Gatubolaget själva ansvarar för består i dag till 83 procent av miljöfordon.

– Satsningen på en miljömärkt tvätthall är ett led i att leva upp till Göteborgs Stads miljömål, från att köra miljöklassade bilar till att även tvätta dem så miljövänligt som möjligt, säger Ove Erikson, affärsområdeschef för Teknisk service.

Projekteringen av tvätthallen började för drygt tre år sedan. Närmare 1,3 miljoner kronor har tvätthallen kostat. Men hallen är inte bara unik i sitt sätt att tvätta bilar. Allt byggmaterial i hallen är miljöklassat och återanvändbart.

– Allt – rör, elledningar, armatur, lysrör, el-kontakter till och med färgen som de använt kan återanvändas eller tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Det var viktigt för att nå upp till de miljömål som Göteborgs Stad har, säger Lars Stjern.

Sämst för miljön att tvätta bilen hemma

För miljöengagerade bilägare i Göteborg är det annars svårt att tvätta bilen miljömärkt. Vid sidan av Gatubolagets tvätthall finns ytterligare en Svanemärkt tvätthall, i Sisjön. Där kan alla som vill tvätta sina bilar. Att däremot försöka tvätta bilen miljövänligt hemma är något som knappast är möjligt.

– Det absolut sämsta för miljön är att tvätta bilen på garageuppfarten eller ute i det fria. I de smutsrester som man får från bilen finns både tungmetaller och oljor. Att tvätta sin bil hemma ska man egentligen undvika av miljöskäl, säger Lars Stjern.

– Därför hoppas att vår satsning kan inspirera till fler anläggningar för allmänheten i Göteborg. För miljöns skull vore det bra om alla bilägare i Göteborg kunde tvätta sin bil miljövänligt, säger Ove Erikson.