Från kol och kärnkraft till sol och vind. En tro på att energiomställning är möjlig. Och en förmåga att få med sig andra på resan mot ett fossilfritt samhälle. Det är något britten Jeremy Leggett och tyskarna Peter Hennicke och Beate Weber-Schuerholz har gemensamt. Torsdag 19 november tar de emot Göteborgspriset för hållbar utveckling och får dela på en miljon kronor.

Tyskland, ett land som länge varit tungt beroende av kolkraft, har sedan början av 2000-talet tagit en tätposition när det gäller omställningen från fossil till förnybar energi. Utifrån sina respektive roller har forskaren Peter Hennicke och politikern Beate Weber-Schuerholz var och en varit nyckelaktörer i att driva på skiftet, kallat ”Die energiewende”.

Även Jeremy Leggett, verksam i Storbritannien, är en föregångare på området. Han grundade ett av de första företagen som tillverkar solceller, Solarcentury, som idag är det största privata företaget i sitt slag i Storbritannien.

Jeremy Leggett är även grundare till organisationen Solar Aid, som sprider sollampor i Afrika. Lamporna laddas upp under dagen och ger sedan flera timmars ljus på kvällen. Därmed slipper familjer i områden utan elnät andas in den giftiga svarta röken från fotogenlampor.

Lotta Göthe är ordförande för den jury som utsett pristagarna.

– Det fina med energiområdet är att tekniken numera finns på plats. Vad som behövs är personer och organisationer som tar beslut och är uthålliga. Därför är jag glad att kunna ge priset till personer som har skridit till handling, utifrån de roller de har.

Visade vägen mot omställning
Peter Hennicke, forskare och rådgivare inom energieffektivisering, gav 1985 ut boken ”Die energiewende ist möglich”. Där argumenterade han för att en hållbar energiomställning är möjlig.
– På den tiden var det ingen som trodde på det, och vi var en liten minoritet som jobbade för en energiomställning.

Idag är läget ett helt annat. Att energieffektivisera och skifta över till förnybar energi har blivit självklara politiska mål, såväl i Tyskland som många andra länder. 15 procent av Tysklands totala användning av energi i form av el, värme och drivmedel kommer idag från förnybara källor, jämfört med ett par procent på 1980-talet. Och från att i princip all elenergi producerades med kärnkraft kommer idag mer än en fjärdedel från sol, vind och biogas.

Ledde Heidelbergs energieffektivisering
Heidelberg är den stad i Tyskland som var först ut med att börja ställa om sitt energisystem, mycket tack vare politikern Beate Weber-Schuerholz förmåga att inspirera och driva på. Hon var borgmästare i staden 1990-2006. Under den tiden minskade stadens utsläpp av koldioxid med cirka 30 procent.

Bland det första Beate Weber-Schuerholz gjorde när hon tillträdde som borgmästare var att beställa en analys av stadens utsläpp av växthusgaser.

– Vi tog reda på exakt hur mycket koldioxid som släpptes ut från olika sektorer – bland annat industrin, transportsystemet, den privata sektorn. Utifrån det kunde vi ta fram en strategi för att minska utsläppen.

Beate Weber-Schuerholz betonar att alla städer, regioner och länder är olika. Därmed behöver åtgärderna anpassas till förutsättningarna på varje plats. Däremot menar hon att arbetsmetoden – att mäta utsläppen och steg för steg minska energiåtgången där den är som störst – går att applicera överallt.

Enkla beteendeförändringar kan göra stor skillnad
Mycket handlar också om att förändra vanor, menar Beate Weber-Schuerholz, och förklarar genom att berätta om samarbetet med Heidelbergs bageribransch. Vid analysen av stadens utsläpp visade sig den sektorn ha en anmärkningsvärt hög energiåtgång.

– När vi först tog upp frågan förstod de knappt vad vi menade. ”Vad har vi att göra med miljö? Vi bakar ju bara bröd!”

Men när företagen började analysera sin verksamhet närmare blev det snart tydligt att det fanns stora energibesparingar att göra. Exempelvis ledde en så enkel sak som att inte slå på ugnarna tidigare än nödvändigt på morgonen till en minskad elåtgång motsvarande cirka 200 000 kronor per år.

– Det sägs ofta att vi inte har råd att ställa om energisystemet. Men detta handlade inte om en investering, utan det var en beteendeförändring. Det går att översätta till många andra sammanhang, säger Beate Weber-Schuerholz.

Prisceremoni i Konserthuset
Göteborgspriset för hållbar utveckling delas ut vid en ceremoni i Stenhammarsalen i Konserthuset den 19 november. I samband med prisutdelningen hålls ett seminarium om hur takten i samhällets energiomställning kan öka.

På torsdag morgon, fredag morgon samt fredag vid lunchtid hålls även seminarier som är öppna för allmänheten, där respektive pristagare berättar mer om sitt arbete.