Efter årsskiftet kommer all mjölk som serveras på Göteborgs förskolor, skolor och inom äldreomsorgen att vara ekologiskt framställd. Stadsdelarna har gemensamt gjort slag i saken och bestämt sig för att endast köpa in ekomjölk till sina verksamheter.

– När 21 stadsdelar tillsammans bestämmer att nu handlar vi bara ekomjölk tar vi ett jättekliv mot att uppfylla kommunens miljömål att öka andelen miljömåltider i alla verksamheter, säger Christina Börjesson, som är stadsdelschef i Bergsjön.

Stort symbolvärde

Tidigare har stadsdelarna testat ekologisk mjölk under särskilda kampanjveckor. Genom att priserna pressades ner under en kortare period fick stadsdelarnas förvaltningar upp ögonen för ekomjölk och intresset ökade från flera håll.

4B9C.jpgJust mjölken är enligt Christina Börjesson en vara med stort symbolvärde i arbetet med miljömålen.

– Även i stadens folkhälsoarbete fokuseras på kosten som ett prioriterat område och stadsdelarnas kostprogram framhåller mjölk som en bra och nyttig vara, säger hon.

Ekomjölken är dock fortfarande dyrare än vanlig mjölk. Att köpa in endast ekomjölk kostar staden nästan 3 miljoner kronor mer jämfört med annan mjölk.

Det som ändå möjliggjort en större satsning av det här slaget är därför ett samarbete med Upphandlingsbolaget och med Agenda 21 Göteborg.

– Stadsdelarnas dåliga ekonomi har tidigare varit ett argument mot det här, men nu har Upphandlingsbolaget lyckats sänka kostnaderna med tolv procent i det nya livsmedelsavtalet, vilket frigjort resurser som vi kan använda på ett bra sätt, säger Christina Börjesson.

Inga rester av bekämpningsmedel

De miljömässiga fördelarna med ekomjölken är flera. Annika Friberg, som är Agenda 21-samordnare, berättar att för det första används varken kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel vid framställning av ekologisk mjölk.

– Det gör att det inte heller finns några rester av kemiska bekämpningsmedel i mjölken, säger hon.

Dessutom gynnas en större djurhänsyn genom att ekologiska lantbruk har krav på att djuren ska gå ut längre tid på året och att kalvarna får vara lite längre med sina mammor.

– Det leder i sin tur till en bättre biologisk mångfald med öppna landskap. En annan miljöfördel är att lantbruken enligt reglerna måste vara kretsloppsanpassade och odla en viss del av djurens foder på den egna gården, säger Annika Friberg.

Beslutet att endast köpa in ekologisk mjölk träder i kraft den 1 januari 2006.

Fotnot:
I Upphandlingsbolagets senaste avtal med livsmedels- grossister, som trädde i kraft den 1 mars 2005, sänktes kostnaderna med tolv procent.
I pengar räknat innebär det för Göteborgs Stad en sänkning av kostnaderna med ungefär 20 miljoner kronor.