"Staden har ju gjort samma sak tidigare, när vi gick över till ekologisk mjölk. Det var lite problem vid övergången, men i dag fungerar det.” säger Johan Fogler, här med Joachim Johansson i storköket Matlandet i Lundby som redan gått över helt till ekokött. Foto: Birgitta Lagerlöf

Nytt ramavtal klart. Från 1 november kommer allt kött och alla charkprodukter som serveras i Göteborgs Stads kök att vara ekologiska. Detta efter att ett nytt ramavtal börjar gälla. Avtalet innebär bland annat också att utbudet av andra ekologiska produkter blir större, att Bisfenol A och palmolja fasas ut och att livsmedelsgrossisten ska följa djurskyddskrav.

Varje år serverar Göteborgs Stad 19 miljoner måltider och är en av Sveriges största inköpare med ett samlat avtal för inköp av livsmedel från grossist.

– Vi är stolta över att staden väljer ekologiskt och vi vet att många av våra matgäster uppskattar maten och att vi värnar om miljön, säger Mikael Olow, områdeschef för måltid i Lundby.

Men är inte ekologiskt kött mycket dyrare?
– Jo, ekologiskt kött är dyrare än konventionellt producerat kött, men det ekologiska köttet är också drygare eftersom det förlorar mindre vatten vid tillagning. Sen ersätter vi en del av köttet med vegetabiliskt protein, säger Mikael Olow.

En del livsmedel som Göteborgs Stad brukar köpa kommer inte att finnas som ekologiska från start, det gäller till exempel vissa fläsk- och kycklingprodukter.

– Men vi hoppas att producenterna kommer att vara intresserade av att ställa om sin produktion till mer ekologiskt, på samma sätt som de gjorde när staden 2005 beslutade sig för att bara köpa ekologisk mjölk, säger Ann Sagvall på Upphandlingsbolaget, som ansvarar för upphandlingen.

Övergångsperiod för mat till äldre
Att det kommer att vara svårt att få tag i ekologiskt fläskkött kan vara extra kännbart inom äldreomsorgen där många äldre är vana att äta mycket fläskkött. Därför gör Upphandlingsbolaget en tilläggsupphandling för de kök som lagar mat till äldreomsorgen. Under en övergångsperiod kommer dessa att kunna köpa in konventionellt tillverkade livsmedel. Tilläggsavtalet ska gälla tills det finns fler ekologiska produkter på marknaden.

Det nya ramavtalet innebär bland annat också att alla förpackningar ska vara helt fria från det hormonstörande ämnet bisfenol A. Det är ett betydligt strängare krav än EU:s regler, och kan innebära att det till en början kan vara svårt att få tag i vissa varor, framför allt fiskkonserver. Dessutom måste livsmedelsgrossisten följa Miljöstyrningsrådets krav på djurskydd och ha höga miljökrav på sina transporter.