Smart lagring av solenergi. Batterierna i de tysta elbussarna på linje 55 i Göteborg kan få ett andra liv, som lagringsplats för solenergi i bostadshus. ”Att plugga in begagnade elbussbatterier och återanvända dessa i våra fastigheter för att lagra el är smått genialiskt”, säger Anders Johansson, projektutvecklare på Riksbyggen.

– Det visar också att energi- och fastighetsbranschen och fordonsindustrin tillsammans kan hitta nya miljösmarta lösningar och komplettera varandra på ett nytt sätt.

Bakom den nya användningen av bussbatterier står Göteborg Energi, Riksbyggen, Volvo och Johanneberg Science Park. Projektet ska undersöka lagring av el i bostäder som har egen elproduktion från solceller.

Forskningen kommer att ske i Riksbyggens bostadsrättsförening Viva som ska stå klar 2018.

Målet att få ut så stor nytta som möjligt
– Batterier i hus ger flera nyttor, till exempel lagring av lokalproducerad solel, effektutjämning vid laddning av elfordon samt styrning efter variationer i elnätet, säger Andreas Rydbo, vice VD på Göteborg Energi.

– Målet är att få ut så stor nytta som möjligt av batterierna i huset. Det är också ett bra exempel på hur vi kan återanvända batterier.

Projektet är ett samarbete mellan tre utvecklingsprojekt inom Johanneberg Science Park; Hållbart boende i framtidens energisystem som leds av Göteborg Energi, Positive Footprint Housing som leds av Riksbyggen och ElectriCity som leds av Volvo.

Elbussarna på linje 55 belönades nyligen med det europeiska miljöpriset The European Solar Prize för 2015.