Miljöförvaltningen bytte strategi. Ljud uppfattas olika, men när volymen är så hög att den kan skada hörseln är den också olaglig. Miljöförvaltningens nya strategi har lett till bättre ljudnivåer på krogar och nöjeslokaler.

Miljöförvaltningen förde länge en ojämn, och många gånger olustig, kamp mot krogar och diskotek med alltför hög ljudnivå. Inspektörers anonyma besök med dolda mikrofoner ledde ofta till vitesförelägganden och onödiga kostnader för extra tillsynsbesök.

Men knappast till goda relationer och förståelse för grundproblemet: att gästerna riskerar att drabbas av hörselskador.

Möten på dagtid
– Varken vi eller krögarna tyckte att det var ett bra arbetssätt. 2012 bestämde vi oss för att ändra strategi, säger miljöinspektör Yusra Moshtat och fortsätter:

– Vi började avtala om möten med krögarna på dagtid. Samtidigt fick de en checklista så att de kunde kontrollera hur mycket de egentligen kände till om sina skyldigheter.

Allt eftersom stod det klart att få krögare hade tillgång till någon ljudmätare, och många kunde inte alls relatera till checklistans krav.

– Om de inte redan hade koll så bokade vi ett nytt möte någon månad senare, och när vi kom tillbaka fick de redogöra för vad de gjort sedan senast, säger Yusra Moshtat.

Många har egna ljudmätare
Sakta men säkert ersattes den gamla konfrontationsstrategin med återkommande möten som snarare bygger på respekt och samförstånd.

– Idag har vi en mycket bättre dialog, och de flesta av våra anonyma stickprov visar bra ljudnivåer. I år ser vi också att fler än hälften skaffat sig egna ljudmätare, alternativt anlitar en ljudkonsult som säkerställer rätt volym.

Yusra Moshtat och hennes kollegor försäkrar sig inte bara om att ljudnivån följer gällande regler inne i lokalen. Kontroller görs även utanför krogar och nöjesetablissemang så att inte grannar störs.

Riskerar serveringstillståndet
Trots ett kraftigt förbättrat arbetsklimat får miljöförvaltningen fortfarande dagligen påstötningar från göteborgare som berättar om alltför höga ljudnivåer på dansgolv och konserter.

Även motsträviga krögare brukar så småningom förstå att det lönar sig att ta ljudfrågan på allvar.

– De som missköter sig kan riskera att få problem med sitt serveringstillstånd, säger Yusra Moshtat och konstaterar:

– Vi har kommit en god bit på väg, men det tar sin tid att nå ända fram.