Enkät och luftmätare. Passerar du ofta Kungsparken i centrala Göteborg? Då kan du vara med i en nordisk studie för att förbättra luftkvaliteten i stan. Svara på en enkät och låna en luftmätare och var med och bidra till projektet.

Länk till enkäten Vi vill gärna veta hur du använder och upplever Kungsparken!

En hälsosam livsmiljö är ett av målen i Göteborg Stads miljö- och klimatprogram och ett av delmålen är bättre luft. Som ett led i detta pågår just nu en nordisk forskningsstudie om luftkvalitet i Kungsparken. Där finns sedan i våras sensorer utplacerade som mäter antalet partiklar och halten av koldioxid.

Mät själv med lånad sensor

Miljöförvaltningen vill nu också ha hjälp av göteborgarna för att komplettera mätningarna.  Du som ofta vistas i eller passerar Kungsparken kan svara på en enkät om hur du upplever luften i parken. Du kan också anmäla intresse för att låna en mobil sensor och själv mäta luftkvaliteten när du rör dig i Göteborg och Kungsparken.

– Vi kommer att låta ett antal göteborgare få låna sensorer som mäter luftkvalitet som de till exempel kan fästa på sin cykel eller barnvagn. Vi letar i första hand efter personer som ofta rör sig igenom Kungsparken, säger Jonathan Westerlund, miljöutredare på miljöförvaltningen i Göteborg Stad.

Alla intresserade göteborgare som ofta besöker Kungsparken kan svara på enkäten, och det går att vara anonym.

Samarbete för att hitta innovativa lösningar

Göteborgs Stad samverkar inom olika initiativ med akademi, medborgare och näringsliv för att hitta innovativa lösningar. Mätningarna i Kungsparken är till exempel ett samarbete mellan staden och IVL Svenska Miljöinstitutet.

− Vi hoppas på att få till en dialog mellan medborgare, forskare och tjänstepersoner i staden. Genom att pussla ihop olika perspektiv kan vi kanske säga något om exponeringen av luftföroreningar för besökare i parken och se om man kan göra något i planeringen av parken som gör det bättre för besökaren ur ett luftkvalitetsperspektiv, säger Ågot Watne som är forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Se film från Kungsparken i Göteborg där forskaren Ågot Watne intervjuas. Ågot Watne sätter tillsammans med Jonathan Westerlund från miljöförvaltningen i Göteborgs Stad upp sensorer i Kungsparken. Det är små runda sensorer som sitter i ”plasthattar” på lyktstolpar runt om i parken.

Länk till film Bättre luftkvalitet med din hjälp