Säveån har fått ta emot mycket avfall de senaste 20 åren. Idag blir vattnet stadigt bättre, men det går inte att utesluta att farligt avfall hamnar i dagvattenbrunnar, av misstag eller uppsåtligen. Det visar en inspektion som miljöförvaltningen gjort.

– Vi vet inte säkert, men tyvärr kan man inte utesluta det. Vi såg en del oljespill på gatorna i närheten av dagvattenbrunnar, säger Maria Larsson på miljöförvaltningen.

Ån har högt skyddsvärde

– Och för ett företag som inte kan visa kvitton på var man gör av sina oljerester eller annat giftigt avfall, är det jättesvårt att säga om det hamnar i Säveån, eller om det ligger i en dunk i skogen. Eller om man faktiskt lämnar det till destruktion.

Under 2008 gjorde Maria Larsson och hennes kollegor ett 30-tal inspektioner hos företag i Partihallsområdet. Dessutom fick cirka 300 företag information om Säveåns höga skyddsvärde och hur farligt avfall och kemikalier ska hanteras på ett säkert sätt. Inspektionerna gjordes tillsammans med länsstyrelsen och miljökontoret i Partille.

Viktig för den hansvandrande laxen

Säveån är ett av Sveriges mest värdefulla vattendrag, det har både EU och regeringen slagit fast. Ån är riksintressant bland annat för dess stora betydelse för havsvandrande lax och havsöring, för det rika fågellivet och bestånden av ädellövträd.

Men många företag i närheten av denna värdefulla natur slarvar med avfallshantering och renhållning.

– Partihallsområdet är nedskräpat. Många företag har inte avtal om att hämta hushållsavfall och kan inte visa var de gör av det, säger Maria Larsson.

Stora problem i Partihallsområdet

Hon och kollegorna såg flera exempel på hur stora högar av skräp kunde växa upp på bara någon timme. Och ingen vet vem som lämnat det.

– Man vet ju inte om det är företagen, deras kunder alla något grossistföretag som köper frukt och grönt, det är svårt att säga, men det är ett stort problem, säger Maria Larsson.

De kunde också se att farligt avfall, som kylanläggningar, låg och skräpade.

Ska hålla koll i tre år framöver

– I de fallen ställde vi krav på att det skulle bort direkt. Och då kom vi tillbaks nästa dag för att se kvitto på att det tagits om hand på rätt sätt, säger Maria Larsson.

Nu har miljöförvaltningen prioriterat att hålla koll på Säveån i tre års tid. Någon fortsättning blir det inte i år.

– Nej, det finns ju många flera industriområden att ha tillsyn över, så i år blir det andra områden som får besök, säger Maria Larsson.