Ingen rök, inga fimpar. Som ett led i arbetet med att få fler rökfria miljöer i Göteborg står nu lekplatserna på tur. På torsdag den 7 juni invigs de första rökfria lekplatserna i Bergsjön, på Merkuriusgatan och Tellusgatan. Samtidigt genomförs en kampanj för att få bort fimparna från gator och torg.

Sedan 1993, när tobakslagen infördes, är det förbjudet att röka på alla skolgårdar och motsvarande ytor på förskolor och fritidshem.

– Det borde vara lika självklart att lekplatser ska vara rökfria, säger Siv Undén, distriktschef för Familjebostäder i Bergsjön Centrum och Eriksbo.

Börjar med två lekplatser
Som ett första steg blir två av lekplatserna i Bergsjön rökfria. Den ena ligger vid Merkuriusgatan och den andra finns mellan två gårdar på Tellusgatan.

– Det är hyresgäster som tog initiativet, de reagerade på att folk rökte och kastade fimpar på lekplatserna, säger Siv Undén.

Andelen rökare är större i Bergsjön jämfört med övriga stadsdelar i Göteborg. Rökfria lekplatser är ett sätt att minska den passiva rökningen bland barnen i stadsdelen. Samtidigt minskar risken för att små barn stoppar slängda fimpar i munnen – eller prövar att röka dem.

Hälsoteket inspirerar
Torsdagen den 7 juni invigs de rökfria lekplatserna. Skyltar informerar om förändringen och det blir en rad aktiviteter, bland annat korvgrillning och ansiktsmålning.

Hälsoteket Östra Göteborg inspirerar till rörelse med lättgympa och odlingsintresserade får veta mer om hur man kan odla i pallkragar. Dessutom delar Familjebostäder ut askfat i form av upp och nedvända krukor.

– Tanken är att de ska använda den istället för att slänga ut fimpar från balkongerna. Problemet med fimpar på gator och torg är stort, vi har investerat i en särskild dammsugare för att kunna städa bort dem, säger Siv Undén.