Bostadsbolaget har tidigare visat stort intresse för hållbarhetstanken. Nu tar man ytterligare ett steg i det långsiktiga arbetet och upptas på FN-organet Global Compacts lista.

Bostadsbolaget har tidigare visat stort intresse för hållbarhetstanken. Nu tar man ytterligare ett steg i det långsiktiga arbetet och upptas på FN-organet Global Compacts lista.

Har minskat koldioxidutsläpp med 60 procent

Global Compact startade för tio år sedan på initiativ av FN:s generalsekreterare Kofi Annan. Tanken var att få företag och organisationer att sluta upp kring fyra områden: Mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption

När Bostadsbolaget nu ansökt och accepterats som medlem åtar man sig att varje år rapportera till FN-organet om sina strävanden och framsteg kring de aktuella frågorna.

Bostadsbolaget, som ingår i Framtidenkoncernen, har tidigare fått uppmärksamhet för sitt miljöarbete och till exempel minskat de årliga koldioxidutsläppen med 60 procent sedan 1999.

”Vi har fått goda omdömen av våra hyresgäster”

– Vi ägnar idag också mycket kraft åt mjuka frågor – till exempel känslan av trygghet i bostadsområdena. Där kan det vara svårare att mäta framgången men vi har fått goda omdömen av våra hyresgäster, säger Inger-Lena Bennman som är informationschef på Bostadsbolaget.

Idag är 62 svenska företag och organisationer medlemmar i Global Compact. Flertalet är stora internationella företag.