Inga separata handtvättställ, smutsiga ismaskiner och rå fisk i närheten av färdiga livsmedel. Det är några av de allvarligare brister som upptäcktes när miljöförvaltningen inspekterade stadens samtliga fiskbutiker och fiskvagnar.

Under 2009 genomförde miljöförvaltningen en omfattande inspektion av Göteborgs alla fiskindustrier, fiskbutiker och fiskvagnar. Fiskindustrierna klarade sig relativt bra, medan flera av butikerna och vagnarna uppvisade så allvarliga brister att 14 av dem fick förbud.

− Vi har tittat på hanteringen, hur det fungerar och på kunskapen hos personalen i butiker och industri, säger Johanna Hjertén Wernefalk, livsmedelsinspektör på miljöförvaltningen.

Brister i kunskap om hantering och lagar

24B4_2.jpg
Främsta skälet till de brister som påvisades har att göra med allt för dålig kunskap på området.

− I flera fall beror bristerna på att de inte har varit medvetna om den lagstiftning som finns och vilka krav som ställs på verksamheten, säger Johanna Hjertén Wernefalk.

För trånga lokaler

Dessutom har de flesta butiker och vagnar, och i visa fall även fiskindustrierna, alltför trånga utrymmen för den verksamhet som bedrivs.

− Många vill göra alldeles för mycket på alldeles för liten yta. Man vill göra sillinläggningar och koka kräftor, vilket kräver bra rutiner, säger Johanna Hjertén Wernefalk och fortsätter:

− Eftersom fisk och skaldjur är känsliga livsmedel är handhygien rätt temperatur oerhört viktigt. Men i några fall saknades separata handtvättställ och temperaturerna var för höga.

Sju butiker fick helförbud

Andra problem som upptäcktes var avsaknad av ursprungsmärkning och kraftigt eftersatt underhåll av lokaler.

Av de 14 butiker och vagnar som fick förbud, ålades sju med helförbud och sju med delförbud. Alla verksamheter har i dag åtgärdat problemen och förbuden tagits bort.

2300