14 nya gastankstationer längs de västsvenska Europavägarna och gasdrift på 2.300 tjänstebilar och sjukvårdsfordon i Västra Götaland. Det är några av de investeringar som Business Region Göteborg sökt bidrag för ur Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram. Sammanlagt ansöker BRG om 93 miljoner kronor för miljöåtgärder som på sikt kan minska koldioxidutsläppen med 22.000 ton per år.

– Vi satsar på en västsvensk infrastruktur för fordonsgas som kopplas samman med övriga delar av landet och även med Norge, säger Bernt Svensén, projektledare på BRG.

Nytt samarbete

För första gången har 16 kommuner och tre företag i Västra Götaland gått ihop i ett regionalt klimatinvesteringsprogram som samordnas av BRG, Business Region Göteborg.

– Normalt sett är det kommuner som söker och då blir det väldigt lokala investeringar, men det här är ett regionalt program och inom trafiksektorn, säger Bernt Svensén.

Trafikutsläppen ökar mest

Trafiken i Västra Götaland svarar för 25 procent av energi- användningen men för hälften av växthusgasutsläppen i regionen.

– Det är få som gör något inom trafiksektorn där utsläppen ökar mest, säger Bernt Svensén.

Om bidraget beviljas kan 14 nya gastankstationer byggas längs de stora trafiklederna i bland annat Ale, Borås, Kungälv Alingsås, Uddevalla och Strömstad.

Gasdrivna lok på Kinnekullebanan

Förutom de nya gastankstationerna planerar Gatubolaget i Göteborg och Västra Götalandsregionen att byta ut dieseldrivna ambulanser och tjänstebilar vilket skulle minska koldioxidutsläppen med 15.000 ton per år.

Lidköpings och Mariestads kommuner vill byta ut Kinnekullebanans dieseldrivna lok till lok med biogasdrift och i Stenungsund planeras en tankstation för hytan, en blandning av vätgas och metangas.

Besked i december

I programmet finns också planer på nya gasproduktionsanläggningar i Lidköping, Falköping och Trollhättan.

– Vi hoppas få avsättning för den gas som ska produceras i de nya anläggningarna och därmed kunna minska koldioxidutsläppen med ytterligare 7.000 ton per år, säger Bernt Svensén.

Totalt omfattar programmet miljörelaterade investeringar på 238 miljoner kronor. Bidraget på 93 miljoner kronor från Naturvårdsverket skulle täcka en del av de kostnaderna.

Besked från Naturvårdsverket kommer i december.

Fotnot:
I dag finns 18 gastankstationer i Västra Götaland och ytterligare åtta är planerade de närmaste tre åren.