Seminarium i Almedalen. Att minska sin klimatpåverkan är en framtidsfråga för hela jordklotet – inklusive Göteborgs Stad. En fråga som berör allt från transporter och elproduktion till jordbruk och industri. Och inte minst fastighets- och byggbranschen, som enligt vissa beräkningar står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Följ livesändningen: Måndag 1 juli, kl.10.30-11.15 

Enligt Boverket kommer 21 procent av de växthusgaser som släpps ut i Sverige från bygg- och fastighetssektorn. Samtidigt har omställningen mot mer hållbara produktionssätt inte kommit lika långt där som i exempelvis fordonsbranschen. Därför är denna bransch ett av de områden som Göteborgs Stad nu fokuserar på i arbetet för att nå sitt mål om fossilfrihet och klara sitt bidrag till att vi klarar 1,5-graders målet till 2030.

Helt fossilfri förskola
– Göteborgs Stad har till exempel valt att bygga Sveriges första fossilfria förskola – ”Hoppet” i Backa på Hisingen. Målet är att hela kedjan, inklusive byggmaterialen som används, ska vara fossilfria. Tanken är att lärdomarna från projektet sedan ska gå in i andra byggprojekt som Göteborgs Stad genomför, säger Maria Strömberg som är avdelningschef för kluster och innovation på Business Region Göteborg.

Förskolan Hoppet och andra göteborgska satsningar på hållbarhet i byggsektorn är ett av samtalsämnena på ett seminarium i Almedalen den 1 juli, som Göteborgs Stad är med och anordnar. Seminariet är en del av Göteborgs Stads deltagande på politikerveckan i Almedalen, och Maria Strömberg är en av moderatorerna.

Hon menar att en förutsättning för att Göteborgs Stad ska klara att leva upp till sina klimatmål är att man blir bättre på att samverka med näringslivet inom såväl byggbranschen som andra sektorer.

Hoppas på fler samarbeten
Därför startade Business Region Göteborg i höstas, på uppdrag av politiken, ett långsiktigt samarbetsnätverk – Gothenburg Climate Partnership (GCP). Och nyligen startade ett projekt inom GCP med fokus på just bygg- och fastighetsbranschen.

– Det handlar om återbruk om material inom byggsektorn. Återbruk är ju viktigt i hela samhället, men inom byggsektorn finns en särskilt stor utvecklingspotential. Vi arbetar i en bredd av frågor såsom utsläppsfria arbetsmaskiner och matsvinn, säger Maria Strömberg.