Har sparat 96 ton koldioxid. Tage, den kommunala bytessajten som gör det möjligt för möbler och prylar att återanvändas inom Göteborgs Stad, har minskat koldioxidutsläppen med cirka 96 ton. Nu fyller Tage fem år och det finns planer på att bli ännu större med hjälp av lager och transporter.

Det var 2013 som alla verksamheter och anställda inom Göteborgs Stad fick en intern sajt på intranätet för att kunna byta möbler och inventarier med varandra, istället för att slänga och köpa nytt.

371A.jpg‒ Vårt mål är att allt ska cirkulera och inget slängas. Där är vi dock inte ännu. Det gäller att regelbundet påminna om att Tage finns, säger Anna Hjort på Kretslopp och vatten.

Oftast är det tidspress, brist på utrymme eller att man inte fått tillräckligt med information om sajten som gör att den inte används.

‒ Även om det finns en övergripande inköpspolicy om man ska beakta Stadens gemensamma bästa handlar det till sist om hur man tänker och gör ute i verksamheterna, både från ledningens sida och bland de anställda. Alla måste ansvara för att man tittar på Tage innan man beställer nytt.

Tage kan bli ännu större
För att få fler att använda bytessajten tittar man just nu på möjligheterna att utöka den med lager och transportmöjligheter.

‒ Med ett lager kan vi ta emot saker även när utbudet inte stämmer med efterfrågan. Många saknar nämligen plats att lagra saker som inte används. Genom att erbjuda transport av föremål underlättar vi ytterligare.

Ett lager skulle också göra det möjligt att låta gamla material få en ny form. Det kallas redesign och kan också bli temat när det är dags att fira Tages femårsdag.

‒ Till sommaren hoppas vi kunna genomföra en workshop med studenter som hjälper till att göra om prylar och möbler. För att inspirera och visa att det inte är svårt. Ett nytt tyg på en stol eller en ram till en tavla kan ge ett gammalt föremål nytt liv.