Belönas för delaktighet och nytänkande. Arkitekten Alejandro Aravena får Göteborgspriset för hållbar utveckling 2017. Han är känd för sitt arbete i fattiga och utsatta områden och får priset för ett nytänkande arbetssätt som involverar dem han designar för.

Göteborgspriset för hållbar utveckling delas ut varje år till personer eller organisationer som gör betydelsefulla förändringar för en hållbar värld. I år har man haft ett designtema.

‒ Design är ett kraftfullt verktyg i arbetet för en hållbar framtid och påverkar hur den byggda miljön ska förverkligas, hur produkter och tjänster används och hur människor kommer att leva tillsammans, säger Lotta Göthe, juryordförande.

Bygger halva huset själva
Den chilenske arkitekten Alejandro Aravena har utmärkt sig bland annat genom sina Halfway houses i socialt och ekonomiskt utsatta områden. Aravenas arbetar med delaktighet och husen kom till utifrån en dialog med de boende.

Lösningen med Halfway houses bygger på att halva huset är färdigbyggt och att det finns en stomme för andra hälften som de boende själva, i egen takt och på sitt sätt, bygger klart.

‒ På så sätt räcker pengarna till lite större hus och de har en möjlighet att göra en boendekarriär, där de själva utför arbetet och på så sätt ökar värdet på sin bostad.

Enkla lösningar
Alejandro Aravena är en del av tankesmedjan Elemental som utvecklar strategier och producerar prisvärda bostäder för ekonomiskt utsatta grupper. De menar att med rätt design handlar hållbarhet enbart om att använda sitt sunda förnuft. Resultatet är ofta enkla lösningar på komplexa utmaningar.

Det håller Lotta Göthe med om:

– Aravena förenar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter på ett oerhört elegant sätt. Där har Göteborg något att inspireras av, säger hon.

Göteborgspriset delas ut den 22 november på Draken, Folkets Hus.