Göteborgs Stad ska inte upplåta mark till cirkusar som fått anmärkningar på hur de sköter sina djur. Det menar en enig miljönämnd i ett remissvar till byggnadsnämnden om nytt program för upplåtelse av allmän plats i Göteborg.

Varje år får Göteborg besök av mellan fem och tio cirkusar som har djur med sig. Miljöförvaltningens inspekterar då cirkusarna för att se så att djuren har det bra.

Djurhållningen måste vara god menar miljönämnden och vill ha in en skrivelse i det nya programmet om att offentlig plats under inga omständigheter får upplåtas till cirkusar som inte åtgärdat anmärkningar eller förelägganden de fått från exempelvis länsstyrelsen eller Göteborgs Stad.

Annan lagstiftning för djurskydd

Tranemo kommun försökte i våras med en ännu hårdare linje – att inte tillåta djurhållande cirkusar överhuvudtaget – men fick bakläxa av länsrätten i Jönköping. Ordningslagen stöder inte ett sådant beslut.

Det är inte heller säkert att miljönämndens skrivning håller juridiskt. Kommunen kan ställa krav beträffande miljö men djurskyddet finns i särskild lagstiftning och inte i miljöbalken. Men miljönämnden i Göteborg frågar sig om det är rimligt att en cirkus som fått anmärkningar kan kräva tillgång till kommunal mark för att bedriva regelvidrig verksamhet.