Förra året prisades Tuve Örtagårdsförening. Nu är det dags att nominera nya kandidater. I maj delar park- och naturnämnden ut 2008 års miljöutmärkelse till en person eller förening som gjort goda insatser för Göteborgs stadsmiljö.

Park- och naturnämndens miljöutmärkelse delas i år ut för tredje gången. Det går till någon eller några som gjort en ideell insats för att Göteborg ska bli en vackrare, trivsammare och tryggare stad.

Priset består av ett diplom och 10.000 kronor. 14 mars är sista nomineringsdag.

Fotnot:
Nomineringar kan skickas via e-post till parkonatur@ponf.goteborg.se eller med vanlig post till Park- och naturförvaltningen, Box 177, 401 22 Göteborg.