Göteborg Energi delar ut stipendium. App för samåkning och minskade värmeförluster i hemmet är två av bidragen att rösta på för Göteborg Energis stipendium för hållbara lösningar i vardagen. Sex bidrag är nominerade till Folkets röst och nu är det upp till allmänheten att utse vinnarna. Rösta senast den 27 oktober.

Rösta här: Tänk:Om-stipendiet

Hållbarhetsstipendiet Tänk:Om är en del av Göteborg Energis arbete med hållbarhet och miljöfrågor och är tänkt att inspirera och hjälpa kreativa personer att genomföra innovativa idéer för en mer hållbar vardag. 800 000 kronor fördelas mellan stipendiaterna, där tre bidrag tagits fram av en jury och övriga tävlar om allmänhetens röster under benämningen ”Folkets röst”. Av dessa kommer tre att få stipendier.

Tänk:Om-stipendierna delas ut den 8 november på Dome of Vision på Lindholmen.