Earth hour 26 mars. Miljömanifestationen Earth hour uppmärksammas världen över och den 26 mars är det dags att släcka lampan i Sverige mellan klockan 20.30 och 21.30. I Göteborgs släcks till exempel Lisebergshjulet.

Göteborgs Stad brukar vara med och uppmärksamma Earth hour. Verksamheterna inom staden bestämmer själv i vilken omfattning.

-Det är bra att den här timmen lyfter frågan och fokuserar på den, men det är något som vi måste ha med oss hela tiden och tänka på i vårt dagliga liv. Staden kraftsamlar nu och och arbetar för att Göteborg ska bli en ekologiskt hållbar stad till 2030, för naturen, klimatet och människan, säger Emma Broms på miljöförvaltningen, programansvarig för Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram tillsammans med Kristofer Palmestål.

Ambitiösa miljö- och klimatmål

Det görs redan idag mycket i Göteborgs Stad inom miljö- och klimatområdet som staden gärna uppmärksammar i samband med Earth hour.

-Det som är centralt är vi har det nya miljö- och klimatprogrammet med väldigt ambitiösa miljö- och klimatmål.

Måste öka takten

Några exempel är att stadens fordon ska vara helt fossilfria till 2023 och år 2025 ska all energi produceras av enbart förnybara källor. Till 2030 ska transporternas utsläpp ha minskat med 90 procent.

-Vi måste öka takten för att nå målen i programmet och det kräver att vi börjar jobba med helt nya arbetssätt.

Emma Broms är en av två programansvariga för miljö-och klimatprogrammet på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

Emma Broms är en av två programansvariga för miljö-och klimatprogrammet på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

Hitta lösningar

Med de nya arbetssätten tar alla förvaltningar och bolag i staden sitt ansvar, genom att systematiskt arbeta med de områden där de kan göra störst skillnad för att staden ska nå de gemensamma miljö- och klimatmålen. För mer komplexa frågor finns sju strategier i programmet som pekar ut områden där det behövs samverkan över förvaltnings- och bolagsgränser, men även med näringslivet, akademin och medborgare för att hitta lösningar på de utmaningar som finns.

-Tillsammans kommer vi att få saker att hända!

Miljöförvaltningen driver och samordnar hela stadens miljö- och klimatarbete. Samtidigt arbetar förvaltningen systematiskt för att hela tiden minska sin miljö- och klimatpåverkan. Under Earth hour släcker förvaltningen belysning och elektronik och uppmärksammar frågan genom artiklar på intranätet och på goteborg.se. I faktarutan finns fler initiativ i Göteborgs Stad.