Hjälp gärna till. Göteborgs Stads strandstädning börjar på fredag 1 april och sker framför allt i skärgården. Göteborgare som vill får självklart hjälpa till. “Ta en påse och plocka skräp du ser, det bästa är om du kan ta med påsen hem”, säger Mikaela Löfgren, naturförvaltare på park- och naturförvaltningen.

Det finns mycket skräp ute i skärgården.

Sveriges kommuner har ansvar att städa ytor som allmänheten har tillgång till. Varje år städar Göteborgs Stad exempelvis i skärgården på kobbar och skär där allemansrätten gäller. Två personer arbetar på heltid under säsongen som i år sträcker sig från 1 april till 30 september.

Göteborgs Stad har två båtar till strandstädningen, men städar även en del på land med bil. Under sommaren hjälper även sommarjobbande ungdomar till att städa under några veckor.

– Vi gör det för att det ska vara rent och snyggt, men också för att minska mängden plast i havet som i förlängningen tar sig in i ekosystemet, in i organismer och till slut även in i människokroppen.

25 ton skräp

De senaste åren har runt 25 ton skräp samlats in per år. Hur mycket det blir beror på väder och vind, men också hur många som är med och städar. Det mesta som städas upp i de yttre delarna av skärgården är skräp som blåser in från havet och inte så mycket skräp från Göteborg.

– Har det varit nordvästliga vindar under hösten och vintern så kommer det in ganska mycket, har det varit västliga vindar så hamnar mycket i Danmark och svenska kusten längre norrut. Men ju närmare stan vi kommer desto mer skräp från göteborgarna ser vi.

Strandstädarkartan

Göteborgarna får gärna hjälpa till att städa. De som städat mycket kan rapportera det via en app eller på webbsidan som heter Strandstädarkartan. Där kan man också uppge om man tagit med sig skräpet hem eller om det behöver hämtas. Strandstädarkartan är ett samarbetsprojekt mellan alla kommuner längs västkusten och Västkuststiftelsen.

– Om man har rapporterat att det behöver hämtas så hämtar vi, då får våra strandstädare ett meddelande och så hämtar de när de har vägarna förbi. Om man är i skärgården ska man tänka på att lägga skräpet en bit från vattenbrynet så att det inte sprids ut igen. Lägg gärna en sten på så att det inte blåser iväg.

Något annat man kan göra för att hjälpa till är att tänka efter hur man hanterar sitt eget avfall på land, eftersom det mesta skräpet kommer från land.

– Om man har en soptunna som står öppen och det flyger iväg massa skräp därifrån, så kommer det till slut att landa i havet. Likadant om man släpper ett glasspapper som åker ner i en bäck, det kommer också att komma till havet.

Vad gör ni av skräpet?

– Det mesta går till förbränning och blir fjärrvärme. En del fiskeredskap, som fiskenät och flöten, har vi haft möjlighet att köra upp till en marin återvinningscentral i Sotenäs.

På vintern städar volontärer i föreningen Ocean crusaders i Göteborgs skärgård. Då kan de också städa öar där det är tillträdesförbud under sommarhalvåret för att inte störa fågellivet.

– Vår personal och våra båtar är upptagna under vintern, så då är det perfekt att föreningen har möjlighet att städa, säger Mikaela Löfgren.