Göteborg störst i Sverige på vårstädning. Drygt 60 000 barn och skolungdomar i Göteborg deltar varje år i en vårstädning. I år byter det pedagogiska miljöprojektet namn till Vi håller rent. 5 mars är sista anmälningsdag.

80–85 procent av förskolorna och skolorna i Göteborg brukar delta i projektet som tidigare hette Förskolornas och skolornas vårstädning. I år ändras namnet till Vi Håller Rent.

– Vi vill förtydliga att kampanjen är en del av Håll Sverige Rents nationella kampanj mot nedskräpning med samma namn, säger Mathias Stenback, Trygg, vacker stad och projektledare för Vi Håller Rent i Göteborg.

En annan anledning till namnbytet är att projektet inte bara handlar om att städa. Det är ett viktigt pedagogiskt projekt där syftet är skapa goda och hållbara attityder hos barn och unga kring nedskräpning, källsortering och sin närmiljö. Projektet avslutas med en städdag valfri dag i april.

”Jättefina insatser”
Engagemanget i Göteborg brukar vara väldigt bra.

– Förra året stod Göteborg för 10 procent av hela Sveriges deltagare när det gäller skolor och förskolor. Nästan 65 000 i Göteborg deltog, säger Mathias Stenback.

Även om syftet med Vi håller Rent inte är att elever ska städa staden, lyfter Mathias Stenback fram att det är jättefina insatser som görs.

– De flesta sorterar ju även det skräp de hittar. Det blir ytterligare ett pedagogisk moment.

Får fröpåsar
Skolorna och förskolorna anmäler sig på hemsidan. Där går det även att hitta pedagogiskt material för undervisningen och annat material som kan vara bra att ha inför städdagen.

I år kommer de fröpåsar, som klasserna även fått tidigare år, att delas ut i samband med städmaterialet i stället för att levereras separat.

– Det vinner vi både tid och miljö på.

Projektet arrangeras i samarbete med Håll Sverige Rent, park- och naturförvaltningen Slottsskogen, Förvaltnings AB Framtiden och Liseberg.

20E0.jpg