Blommor och blader gör oss piggare och gladare, det känner vi nog alla. Forskningen bekräftar att vi har rätt – grön miljö ökar välbefinnandet. Nu när våren börjar närma sig är det dags för en ny tävlingsomgång av ”Gröna gårdar” – vem har den grönaste gården?

Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, skolor och förskolor, vårdinrättningar, gruppboenden och liknande inom Göteborgs kommun är välkomna att delta i tävlingen om den grönaste gården 2004.

Åtråvärd plakett

Förra året kämpade 16 gårdar om den åtråvärda plaketten och det personliga gårdspriset och juryn hade ett angenämt men svårt arbete med att kora de tre vinnarna: kvarteren Fjällbinkan-Fjällviolen i Rannebergen, Lotta Svärdsgatan i Bellevue och Lillekärrs äldreboende.

Årets vinnare kommer att kamma hem priset bland annat på kriterierna hyregäst- eller brukarmedverkan, miljöhänsyn, biologisk mångfald och enkelhet i lösningarna.

597A.jpg
Att gården dessutom är vacker att se på och trevlig att vistas i är ytterligare viktiga ingredienser.

Biologisk mångfald

– Gården ska ta tillvara olika åldrars och gruppers behov, kännas trivsam och vara inbjudande, säger Daniel Eek som är projektledare för Gröna gårdar-tävlingen sedan tre år tillbaka. Han pekar också på att en grön gård kan gynna den biologiska mångfalden i staden:

– En grön miljö kan vara en viktig tillflyktsort inte bara för människor utan också för djur och växter i den annars ganska sterila staden. Frukt och bär kan ge mat och löv, grenar och ris kan ge skydd och bli fina gömställen för till exempel fåglarna, poängterar han.

Så anmäler du:

• Sista anmälningsdag för tävlingen Gröna Gårdar är den 14 maj 2004.
• Prisutdelning blir det efter sommaren, den 15 september.
• Juryn består av personer från Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Park- och naturförvaltningen, Botaniska trädgården och Hyresgästföreningen.
• Du anmäler din gård till daniel.eek@miljo.goteborg.se eller Miljöförvaltningen Daniel Eek, Karl Johansgatan 23–25, 414 59 Göteborg. Har du frågor ring Daniel Eek, telefon 61 26 87.