På 20 av Göteborgs 65 större biltvättar fungerar inte reningen som den ska, vilket innebär att riktvärdena för utsläpp av olja och metaller inte klaras. Det har miljöförvaltningen upptäckt i en kampanj som omfattade provtagning hos 250 biltvättar i hela länet.

När reningen inte fungerar läcker det ut olja, kadmium, bly, zink och andra miljöfarliga ämnen i det vatten som går till reningsverket Rya på Hisingen.

Resultatet väntat

– Föroreningarna i avloppsvattnet bidrar till att det näringsrika slammet inte kan användas som gödning på åkrarna, säger Lars Ericson, miljöinspektör på Göteborgs miljöförvaltning.

Kampanjen genomfördes i våras i 25 kommuner i länet. Av 250 inspekterade tvättar var det drygt 100 som inte hade en fungerande rening.

Lars Ericson tycker att resultatet för Göteborgs del är ungefär som väntat.

– Vi ställer numera krav på provtagning varje år. De stora tvättar som inte klarar kraven måste göra det vid utgången av 2005, säger Lars Ericson.

I Västra Götaland finns en policy om vilka krav som ska ställas på biltvättarna. Göteborgs miljöförvaltning har dock inte ställt sig bakom den, utan har en egen policy tillsammans med Gryaab.

Vill få fler till stora anläggningar

– Vi tycker det är orimligt att kräva avancerad reningsutrustning som kemisk fällning och ozonbehandling på mindre tvättar. Inte ens alla stora klarar att sköta sån utrustning bra och för de små blir det ännu svårare, säger Lars Ericson.

Tanken med kraven på de mindre tvättarna är att styra över bilägarna till större anläggningar med bättre miljöteknik.

– Men om de mindre försvinner, finns risk att bilägarna använder tvättplattor som kanske inte ens har oljeavskiljare eller tvättar bilen på gatan så att utsläppen hamnar i dagvattenledningarna. Och då kan vattnet rinna ut orenat i Göta älv, säger Lars Ericson.

Fotnot:
Stora biltvättar är de som tvättar minst 5.000 bilar eller 1.000 bussar/lastbilar per år. De största kan ta hand om 50.000 bilar per år.