Studerar klimatanpassning. I februari åkte en Göteborgsdelegation till New Orleans för att ta del erfarenheterna från orkanen Katrina. Nu är representanter från New Orleans på plats i Göteborg. Främst för att lära sig av arbetet med att anpassa staden till höjda vattennivåer.

− Det handlar om ett utbyte av erfarenheter. De har främst jobbat med katastrofhändelser, vi arbetar med klimatanpassning för att slippa hamna där, säger Ulf Moback, landskapsarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Han var en av de representanter för Göteborgs Stad som tidigare i år besökte New Orleans.

− Vi lärde oss mycket där. Inte minst att det stod allt för många aktörer bakom deras gamla översvämningsskydd och ingen hade så bra koll. Det är bättre om en och samma organisation planerar, bygger och står för driften av en sådan anläggning, säger Ulf Moback.

Ska bygga älvkantskydd
I ett värsta tänkbara scenario står Göteborg inför ett framtida hav som är en meter högre och en nederbördsmängd som ökat med 20 procent. Det kräver kostsamma investeringar och i dagsläget har flera förstudier inför byggandet av olika portar, vallar eller murar genomförts.

− Anpassningen sker successivt. Just nu står vi inför att bygga ett älvkantskydd som ska klara en halv meter över dagens högsta högvatten. Det skvalpar redan över, säger Ulf Moback,

Under de tre dagar besöket från New Orleans är i Göteborg kan gästerna bland annat åka på båttur i hamnen, ta del av erfarenheter från Tuveskredet och besöka Älvrummet.

Utbytet med New Orleans är en del av Göteborgs medverkan i FN:s kampanj ”Making Cities Resilient” och stöttas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.