De fem vanligaste frågorna. Höga elpriser med stora svängningar på marknaden, en europeisk energikris och utlovat ekonomiskt stöd till hushållen. Som enskild konsument är det inte lätt att navigera i det förändrade energilandskapet. Marie Lindgren, chef för Göteborg Energis kundservice, reder ut begreppen kring göteborgarnas vanligaste frågor.

– Precis som de flesta andra energibolag just nu har vi ett riktigt högt tryck på vår kundservice. Många är oroliga över de höga elpriserna och vill få stöd och hjälp i sina val. Vi försöker svara så fort vi kan i alla våra kanaler och man kan själv hitta många svar genom att titta på sin faktura eller logga in på vår webb, säger Marie Lindgren.

Lätt att få svar på Mina sidor

Den kanske vanligaste frågan ”Vad har jag för elavtal?” till exempel, kan man lätt få svar på genom att logga in på Mina Sidor på webben. Även svaret på en annan vanlig fråga ”Har jag betalat min faktura” finns där.

– Andra frågor är däremot lite klurigare. Till exempel ”Vilket elavtal är bäst för just mig nu när priserna är höga?” Här handlar det om kundens unika förutsättningar konstaterar Marie Lindgren.

Se över dina elvanor

– För att göra det bästa valet rekommenderar vi att man ser över sina el-vanor. För den som vill jobba med att hålla ett nära öga på sin elförbrukning och har möjlighet att styra majoriteten av sin förbrukning till timmar på dygnet då priset är lägre kan ett timpris-avtal vara ett bra alternativ.

– För den som inte kan förbruka elen när den är som billigast per timma men kan anpassa sitt hushålls mängdförbrukning och när elen används, kan ett rörligt elavtal med ett månadssnitt av marknadens priser fungera bra.

– Det finns också avtal där man låser sitt pris upp till tolv månader. Då kostar det lite mer men man skyddas mot stora prisökningar under perioden. Kunden kan också välja att mixa så halva priset är rörligt och halva priset är fast, säger Marie Lindgren.

Andra regler för det nya elstödet

Ytterligare en vanlig fråga handlar om regeringens aviserade elprisstöd till alla privatpersoner och företag i södra Sverige. Förra året betalades stödet ut av elnätsföretagen men för det nya stödet gäller andra regler.

– Det stöd som nu har aviserats kommer att betalas ut via Försäkringskassan. Stödet baseras på hur mycket el man förbrukade förra året. Om man bor i Göteborg och har ett elnätsavtal kan man på Mina Sidor se en uträkning av hur stort stödet förväntas bli, säger Marie Lindgren.

”Varför är elpriset så högt just nu?”

Många göteborgare är också intresserade av att förstå mer om varför elpriserna är så höga just nu.

– Det beror självklart på många olika faktorer men de tre viktigaste är Rysslands invasion av Ukraina som påverkar elpriset eftersom osäkerheten kring gasen i Europa trissar upp priserna. Den hydrologiska balansen är låg, det vill säga vår vattentillgång i magasinen. Det gör att vi inte kan nyttja el från vattenkraft i samma utsträckning som vi brukar, något som annars är något man gör när vind- och solkraft inte levererar. Lägre nivå av kärnkraft i elsystemet på grund av planerade och oplanerade underhållsstopp, säger Marie Lindgren.