Test i två timmar med 60 000 armaturer. Hur mycket går det att spara genom att dämpa gatubelysningen? Det testade trafikkontoret i Göteborgs Stad den 22 november. Då dimrades 60 000 armaturer till 35 procent av ordinarie ljusstyrka under två timmar. Det gav en besparing på 13 procent.

Göteborgs Stad har ungefär 97 000 armaturer. Cirka 60 000 av dem har bytts ut till smart belysning med led-lampor. De går att styra på distans, det går att dimra belysningen och lamporna drar också mindre ström. Den 22 november gjorde trafikkontoret tillsammans med Göteborg Energi ett test på dessa armaturer mellan klockan 02 och 04. Belysningen sänktes till 35 procent av ordinarie ljusstyrka.

– Vi ville se hur mycket effekt man skulle kunna frigöra, det både energitillgången och kapaciteten i ledningar. På det sättet kan vi ta reda på hur mycket trafikkontoret kan hjälpa till att frigöra i händelse av kapacitetsbrist, säger Mikael Hagberg, avdelningschef för stadens anläggningar.

Testat potentialen

Trafikkontoret har sedan 2013 installerat armaturer där det går att styra ljusflödet, men inte testat den fulla potentialen av de tre styrsystem som finns.

– Vi har sedan vi började med styrsystem lite olika ljusnivåer som vi går ner till normalt, men inte så långt ner som 35 procent av anläggningens potential. Alla armaturer har inte samma ljusflöde, så det blev mycket intressant när vi fick frågan från Göteborg Energi om vi ville vara med, berättar Magnus Ekelund, planeringsledare för belysning och trafiksignaler på trafikkontoret.

En besparing

Mätresultatet blev klart i veckan och det är första gången som trafikkontoret får en samlad bild av hur många watt de cirka 97 000 armaturerna och kringutrustningen förbrukar i Göteborgs Stad.

– Effekten visade sig vara 5,1 megawatt, men genom att dimra kunde vi spara 0,65 megawatt eller cirka 13 procent. Om man bortser från förluster i kablar och övrig utrustning så är medeleffekten per armatur 53 watt och vid neddimring 46 watt, säger Magnus Ekelund.

Test också på  Näset

Trafikkontoret har även sänkt ljusstyrkan på gatubelysningen i Näset till 35 procent under två veckor i samarbete med Göteborg Energi. Där är resultatet inte klart än.

– Vi fick i stort sett inga synpunkter eller klagomål, utan det fungerade väldigt väl. Det är ett kvitto på att det säkert skulle kunna fungera på andra ställen i staden också, säger Mikael Hagberg.

Intresse för smart belysning

 Göteborgs Stads smarta belysning har väckt intresse hos andra kommuner i landet som inte har samma teknik som i Göteborg, utan släcker ner eller tar bort vissa ljuspunkter i stället.

– Responsen har varit ograverat positiv och de tycker att det är väldigt spännande, ett häftigt projekt och ett bra sätt att vara med och bidra till energieffektivisering utan att det får stora konsekvenser, säger Mikael Hagberg.