Djurlivet i Stora hamnkanalen och Vallgraven kartläggs just nu på uppdrag av miljöförvaltningen. Det är första gången som en sådan undersökning görs i centrala Göteborg. I takt med att miljön förbättrats har också fler växer och djur hittat tillbaka.

– Vi ser tendensen att miljön hela tiden blir bättre, säger biologen Mats Medin som är en av de som utför undersökningen på uppdrag av miljöförvaltningen.

Med hjälp av båt och provtagningsutrustning åker han och hans kollegor just nu runt och tar prover. Provtagningen görs på två ställen i Stora Hamnkanalen, i Vallgraven vid Kungstorget och Drottningtorget och i Fattighusån uppströms slussen.
596A.jpg
Kräftdjur och maskar

Det som direkt är synligt i Stora hamnkanalen för biologerna är kräftdjur och lite maskar. Men mycket av livet i vattnet är mikroskopiskt litet. Därför granskas också proverna i mikroskop. Fisk ingår inte i undersökningen. Men att det finns fisk i centrala Göteborg har konstaterats bland annat genom en rad fisketävlingar.

Minskad mängd bly

Enligt Mats Medin har till exempel tungmetallen bly minskat dramatiskt i bottnarna i kanalerna i Göteborg sedan mitten på 80-talet. Han tror det beror på att blyet i bensinen försvunnit.

Även Bo Svärd på miljöförvaltningen anser att vattenmiljön blivit bättre. Det syns bland annat på att näckrosor växer i Stora Hamnkanalen igen.

– Det kan vara intressant för göteborgarna att veta att det finns liv och vilket slags, säger Bo Svärd.

Första gången i centrala Göteborg

Undersökningen är ett led i den kontroll av vattendrag som årligen görs i kommunen. En lång rad vattendrag som till exempel Lärjeån och Kvillebäcken har undersökts. Men det är första gången en sådan här analys görs i centrala Göteborg.

Genom att ta prover och sedan komma tillbaka om några år går det att följa utvecklingen och se om miljön förbättras eller försämras.

En rapport med de årliga vattenprovtagningarna, där undersökningen i centrala Göteborg ingår, kommer om cirka två månader.