Nya skyltar informerar. Den biologiska mångfalden förutsätter döda träd i skogen. Därför har park- och naturförvaltningen lagt ut nedtagna träd på olika platser i naturen. Nu sätter de även upp informationsskyltar så att folk ska förstå varför.

Mindre hackspett, läderbagge och oxtungsvamp. Det är bara några exempel på djur, insekter, svampar, mossor och lavar som är helt beroende av döende eller död ved i skogen. Det moderna skogsbruket och människans idéer om att ”städa upp” har dock resulterat i att det numera nästan inte finns några gamla och döda träd kvar i skogen.

Döda träd till Delsjöområdet
Sedan förra året har park- och naturförvaltningen kört ut stockar av döda träd till skogar i till exempel Delsjöområdet och Hjällbo för att förbättra de hotade arternas livsmiljö

− Träd som tas ner i parker och liknande för att de bedöms som riskfaktorer, kördes tidigare till flisning. Det var otroligt dumt med tanke på att många av träden kan vara värdefulla resurser i naturen i minst 50 år till, säger Lennart Gustafson, biolog och naturvårdare på park- och naturförvaltningen.

”Liv i död ved”
För att bättre informera om hur det fungerar har de döda träden nu börjat få sällskap av små, informativa skyltar med rubriken ”Liv i död ved”. Genom skylten får den som strövar i skog och mark veta att det just där finns stockar som lämnats för att gynna mångfalden.

− Många tycker att det är fult när det ligger döda träd i skogen. Andra tar med sig veden därifrån. Vi vill informera så att folk förstår varför den behöver få finnas kvar i skogen, säger Lennart Gustafsson.

5314.jpg

Park- och naturförvaltningen informerar ute i skogen.