Ändrad lagstiftning har gett miljöförvaltningen mer jobb. Antalet livsmedelsanläggningar för tillsyn är mer än 600 fler än i fjol. Det har resulterat i fler inspektioner och mer än dubbelt så många beslut om olika typer av förbud.

Redan 2006 ändrade lagstiftningen som delvis bygger på EU-förordningar. Sedan dess omfattas alla företag som hanterar livsmedel av skyldigheten att anmäla sin verksamhet till tillsynsmyndigheten.

74 förbud hittills i år

Det är en förklaring till att antalet livsmedelsanläggningar i Göteborg ökat från 3.300 till 3.930 på ett år.

– Det handlar till exempel om kök i mindre förskolor och apotek som säljer hälsokost eller senap till jul. Men på många ställen känner man inte till skyldigheten att anmäla och därför arbetar vi nu aktivt med att söka upp organisationerna, säger Daniel Eek, avdelningschef på miljöförvaltningens livsmedelsavdelning.

Jämfört med i fjol har även antalet inspektioner ökat: 1.523 hittills i år jämfört med 1.218 under hela 2007.

En effekt av det är att antalet beslut om förbud ökat från 73 i fjol till 174 hittills under 2008.

”Vi har blivit mer aktiva och är ute mer”

Ett förbud kan i värsta fall innebära att anläggningen stängs, men det kan också handla om förbud mot varmhållning av mat, mot nedkylning eller till exempel mot hantering av rått kött.

– Vi har blivit mer aktiva och är ute mer. Samtidigt tar vi beslut på ett annat sätt än tidigare, säger Daniel Eek och hänvisar till krav från EU.

EU har länge tyckt att svenska tillsynsmyndigheter tar för få beslut och i stället nöjer sig med överenskommelser med näringsidkaren om vad som ska göras för att åtgärda bristen i livsmedelshanteringen.

”Man ser ganska bra om en krog är sunkig”

– Det är bra. Dessutom ger det en bättre rättssäkerhet eftersom ett beslut går att överklaga. Det går ju inte att överklaga en överenskommelse, säger Daniel Eek.

Men att tolka förbudsstatistiken som att det blivit snuskigare på krogar, kaféer, i livsmedelsaffärer och på slakterier vill inte Daniel Eek. Han tror att den generella situationen är ungefär som tidigare år.

Och hans tips till de konsumenter som är rädda för matförgiftning är att själva vara observanta:

– Använd sunt förnuft. Man ser ganska bra om en krog är sunkig och det är inget bra tecken. Sedan kan man naturligtvis ha en väldig otur och bli dålig även på en restaurang där man normalt är väldigt noggrann, men har gjort ett misstag.