40 bilbatterier, 150 bildäck, 30 kundvagnar och 100 porrfilmer. Det är några av fynden som dykarna hittade när Säveåns botten rensades från skräp. Det två veckor långa upprensningsarbetet resulterade i fem containrar med åtta ton avfall.

Renova har en rörledning som leder renat processvatten från avfallskraftvärmeverket i Sävenäs ut i Göta älv.

– I samband med inspektioner av vattenledningen har vi sett att nedskräpningen blir värre år från år, säger Christian Kallerdahl, informationschef på Renova.

Läcker miljöfarliga kemikalier

40 uttjänta bilbatterier
Folk dumpar allt från cyklar till motorgräsklippare och parkeringsautomater. En del av skräpet läcker dessutom ut miljöfarliga kemikalier.

Länsstyrelsen, som kartlagt Säveåns- natur och kulturvärden har konstaterat att ån är ett av Sveriges mest värdefulla vattendrag.

Förutom en genuin laxstam innehåller den unika strandmiljön skogar och sällsynta fågelarter. Tillsammans med länsstyrelsen tog Renova initiativ till rensningsaktionen och ett tjugotal företag bidrog med sponsringspengar.

En halvmil lång sträcka rensades

Under två veckor samlade dykare skräp i en stor nedsänkt gallerkorg – sammanlagt åtta ton avfall.

– Det är hemskt att folk fortfarande slänger miljöfarligt skräp i vattnet. Men mycket av det som hittades hade en hel del år på nacken. Vi får hoppas att den ökade miljömedvetenheten gör att vi slipper sådana här problem i framtiden, säger Christian Kallerdahl.

Hela sträckan från Lemmingsbron i Utby till Kristinedal har rensats, en sträcka på ungefär en halv mil. Det mesta av skräpet hittades vid broarna och småbåtsvarven. Renova kommer nu att sortera avfallet och se till att de återvinns på bästa sätt.
Containern hissas upp på en bil för vidare färd till återvinning

Containern hissas upp på en bil för vidare färd till återvinning.

2158