Världen släcker ljuset 25 mars. Earth hour är en manifestation för att uppmärksamma klimatkrisen och förlusten av djur och natur. Göteborgs Stad uppmärksammar timmen lördag 25 mars 20.30–21.30, men jobbar året om med frågorna för att Göteborg ska ha en hög biologisk mångfald och ett klimatavtryck nära noll år 2030.

Det är WWF, Världsnaturfonden, som står bakom Earth hour då medborgarna uppmuntras att släcka ner under en timme. Manifestationen startade 2007 i Sydney på initiativ av WWF i Australien som ett sätt att uppmärksamma landets beslutsfattare kring klimatfrågan. I dag är Earth hour spridd över världen. 2022 deltog 192 länder och nio av tio svenskar vet vad Earth hour är, enligt WWF.

– Vi i Göteborgs Stad ställer upp på det Earth hour vill synliggöra: klimatkrisen och den snabba förlusten av djur. Vi jobbar med det varje dag, säger Marcus Jahnke, avdelningschef stadsmiljö på miljöförvaltningen.

Symbolisk handling

Göteborgs Stads deltagande har registrerats och publicerats på Världsnaturfondens hemsida: Earth hour för kommuner – Världsnaturfonden WWF.

Foto: Per Pixel Petersson

Syftet med att släcka lamporna under Earth hour är inte att spara energi utan en symbolisk handling för att visa att det är många som bryr sig om planeten. Det senaste året har svensken och kommuner dock i allt större grad släckt ner och försökt spara el av andra skäl.

– Det har blivit viktigt av ekonomiska och solidariska skäl. Jag tror att många blivit mer medvetna om att vi slösat energi och andra material utan att reflektera tidigare, säger Marcus Jahnke.

Så jobbar Göteborg

År 2030 ska Göteborg ha bättre luftkvalitet, högre biologisk mångfald och ett klimatavtryck nära noll. Målen – och hur staden ska ta sig dit – finns i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram som klubbades igenom år 2021.

– Vi har med oss detta i allt staden gör. När vi på miljöförvaltningen granskar detaljplaner till exempel så tar vi upp frågor om biologisk mångfald. I stadsutvecklingen fredar staden befintliga miljöer, men skapar också nya, till exempel parker och ängsmarker där bin kan trivas och må bra.

När det gäller målet om ett klimatavtryck nära noll finns det till exempel inbyggt i flera projekt att verka för en elektrifiering av trafiken, berättar Marcus Jahnke. Det görs investeringar i energisystem som minskar de klimatpåverkande utsläppen.

– Det finns också saker som rör cirkularitet och återbruk. Det finns helt enkelt ganska många projekt som har som mål att minska klimatpåverkan. Men det finns mycket mer vi behöver göra, det är bara sju år kvar. Just nu organiserar vi oss bättre för att driva klimatarbetet mer effektivt framåt.

”Ta det som en extra påminnelse”

2030 är målet även att göteborgarna ska ha en hälsosam livsmiljö. Det handlar om allt från att vi inte ska få i oss gifter via det vi konsumerar till att minska buller och giftiga partiklar i luften.

– Jag tycker att man ska ta Earth hour som en extra påminnelse och fundera på vilka val man kan göra i vardagen för att bidra till en bättre utveckling, såväl små grejer varje dag men även radikala steg. Vi har alla olika förutsättningar, men det handlar om att hjälpas åt och göra det man kan, säger Marcus Jahnke.

Foto: Peter Kvarnström/Göteborg & Co