Anställda i Göteborgs stadsdelnämnder som kör mycket bil i tjänsten, till exempel vaktmästare och vårdbiträden inom hemtjänsten, får nu möjlighet att lära sig ecodriving. Miljön blir bättre samtidigt som kommunen sparar pengar visar pilotprojektet.

Vaktmästare, vårdbiträden inom hemtjänsten, och andra anställda inom stadsdelsförvaltningarna i Göteborg erbjuds nu kurser i att lära sig köra miljövänligare – så kallad ecodrivning. Det är ett pilotprojekt som betalas av kommunens miljöarbete Agenda 21.

– Vi vänder oss till de som kör mycket i jobbet. Kostnaden för utbildningen betalar tillbaka sig på kort tid, säger Maria Coulianos, Agenda 21-samordnare i Göteborgs Stad.

Mindre utsläpp

Det är första gången som anställda i stadsdelarna får möjlighet att lära sig den körteknik som leder till minskad bensinförbrukning och mindre utsläpp av koldioxid. Pilotprojektet startade i november då de första 20 fick lära sig den nya körstilen.

Utbildningen som tar drygt tre timmar kostar strax över tusen kronor per person och hålls av bilskolorna i Göteborg. I dagsläget erbjuder tio olika bilskolor i Göteborg kurser i ecodriving.

Det är viktigt att satsa på miljövänligare bilkörning eftersom bensinförbrukningen kan minskas med 20 till 30 procent. Den första gruppen som utbildades i Göteborg har redan lyckats minska bensinåtgången med 15 procent.

– Det här är ett sätt att visa att det finns en väg att minska utsläppen, säger Maria Coulianos.

Idag är det personbilarna som gör av med mest bensin i Sverige. Förbränningen av bensin ger upphov till koldioxidutsläpp, som i sin tur ökar växthuseffekten.

Pengar att spara

Eftersom bensinåtgången minskar så är utbildningen en ren vinst för stadsdelarna. Redan på någon månad så har kursavgiften betalat tillbaks sig för en anställd som kör en hel del i tjänsten. För en privatbilist återbetalar sig kurskostnaden på cirka ett halvår.

Maria Coulianos hoppas också att cheferna i stadsdelsförvaltningarna ska nappa på erbjudandet och lära sig köra bränslenålt.