Kan man äta torsk till middag? är en av frågorna när den ekologiska balansen i haven och den ekonomiska balansen på land diskuteras på Sjöfartsmuseet på onsdag. Fiskare, forskare, politiker och journalister ger olika syn på saken.

Journalisten och författaren Isabella Lövins bok Tyst hav, om utfiskningen i Sverige och världen, satte ordentlig fart på debatten när den kom ut. Nu fortsätter diskussionen på Sjöfartsmuseet.

Meningarna går ju mer eller mindre isär om hur allvarligt hotet om utfiskning är, och vilken inverkan de allt effektivare fiskemetoderna har på den ekologiska balansen i haven.

Fiskare och forskare i panelen

De ekonomiska konsekvenserna är redan kännbara för de människor som är beroende av fisken som en inkomstkälla, både i Sverige och inte minst i många fattigare länder, där den globala handeln med fiskerättigheter fått stora konsekvenser.

Det blir således både lokala som globala aspekter av fiskenäringen som dryftas, när panelen med fiskare, forskare, politiker och journalister sitter i panelen på Sjöfartsmuseet mellan klockan 14 och 16 på onsdag.

Klockan 18.30 till 19.45 blir det ett samtal mellan Isabella Lövin och journalisten Tomas Tengby.

Fotnot:
Seminariet kl 14 är kostnadsfritt men kräver föranmälan via e-post till info.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se, senast måndag 20 oktober.

Medverkande:
Moderator: Tomas Tengby, journalist
Axel Wenblad, generaldirektör Fiskeriverket
Isabella Lövin, journalist och författare
Staffan Danielsson, fiskeexpert Greenpeace
Henrik Svenberg, ordförande Sveriges Fiskares Riksförbund
Rune Wikström, fiskare och riksdagsman (m) Miljö och jordbruksutskottet
Olof Lindén, Professor Kalmar Högskola och World Maritime University i Malmö

Samtalet med Isabella Lövin kl 18.30 ingår i entrébiljetten som kostar 40 kronor.