En ny elanslutning till land vid Majnabbeterminalen innebär att totalt elva fartyg i Göteborgs hamn kan elansluta sig när de ligger vid kaj.Tysta motorer ger bättre miljö både ombord och på land. Dessutom minimeras utsläppen.

– Nu kan vart tredje anlöpande fartyg i Göteborgs hamn stänga av motorn och ansluta sig till el. Det är unikt när vi jämför oss med andra stora godshamnar, säger Cecilia Carlsson, kommunikationsansvarig på Göteborgs hamn.

Redan tidigare har man i Göteborg kommit långt i arbetet med att ge fartyg möjlighet att använda sig av miljövänlig landel. Den centralt belägna Danmarksterminalen har till exempel sedan länge kunnat erbjuda sina många fartyg landel.

Danmarksterminalen är, liksom hamnens andra tidigare anläggningar, anpassad för 50 hertz medan den nya anläggningen vid Majnabbe ger 60 hertz.
Tack vare anpassningen till 60 hertz kan Stenas nya fartyg Stena Germanica dra nytta av landel.

Under våren ersätts även Stena Scandinavica av ett nytt fartyg som är anpassat för 60 hertz.

Miljövänlig vindkraft i ledning från land

Landel ger flera fördelar – både ombord och på land:

– När motorerna kan stängas av blir det tystare ombord och ger därmed personalen en bättre arbetsmiljö. Dessutom blir det tystare runt kajen, även lastning och lossning förstås fortfarande kan låta en del, säger Cecilia Carlsson och fortsätter:

– Vidare minskar utsläppen kraftigt, och här i Göteborg använder vi vindkraft för att förse fartygen med el.

Användandet av landel för fartyg vid kaj gör störst nytta där trafiken är tät. Därför har passagerarfartygen och roro-fartygen, med korta sjösträckor och täta besök i hamnen, prioriterats.

Men Göteborgs hamn har redan inlett en förstudie för att så småningom även kunna erbjuda containerfartygen i Skandiahamnen samma miljövänliga möjlighet.