Ökad takt i omställningen till fossilfritt. Lastbilar som är eldrivna får företräde i två terminaler i Göteborgs hamn från 1 januari 2022. Projektet heter Green priority och syftet är att öka andelen utsläppsfria lastbilar. Bakom står två av hamnens största terminaloperatörer.

Göteborgs hamn är Nordens största hamn. På landsidan passerar närmare en miljon lastbilar varje år. Ungefär hälften av dessa sker i Stena Lines Tysklandsterminal och i Gothenburg RoRo terminal.

Gröna lastbilar, det vill säga lastbilar som drivs med el, får företräde i terminalerna och kan även passera före eventuell kö. När de kommit in på terminalen får de köra direkt till fartyget eller till speciella Green priority-platser för att hämta eller lämna gods.

Green priority är ett projekt inom det så kallade Tranzero-initiativet där Stena Line AB, Volvo, Scania och Göteborgs Hamn AB tillsammans vill öka takten på transportsektorns omställning till fossilfria bränslen. Hamnrelaterade utsläpp ska minska med 70 procent före 2030, enligt det övergripande målet.