Renova premierar ny metod. Oskar Modin på Bygg- och miljöteknik på Chalmers får i år Renovas miljöstipendium på 100 000 kronor. Han tar hjälp av bakterier för att plocka ut elektricitet ur avfall och avloppsvatten. Bränsleceller med billiga bakterier istället för dyra ädelmetaller kan komma att revolutionera energiutvinningen i en framtid.

Efter doktorsexamen inom miljöteknik har Oskar Modin arbetat Japan i fem år och inledde då sitt forskningsarbete att i bioelektrokemiska system ta hjälp av bakterier för att utvinna elektricitet ur organiska ämnen såsom avfall. Ett forskningsarbete han fortsätter på Chalmers.

Utvecklar helt ny metod
Oskar Modin hoppas att den nya metod han nu utvecklar ska kunna komma till praktisk användning till exempel när det gäller förbättring av energiutvinning ur organiskt avfall, som matavfall, och för rening av rötrester och avloppsslam.

3B82.jpg
– Jordens befolkning växer och vi måste ställa om från fossila bränslen till förnybara källor. Bioenergi, som det här handlar om, kommer att bli allt viktigare. Vi får däremot inte konkurrera med produktionen av mat, säger Oskar Modin.

-Men att på detta sätt med mikrobiella bränsleceller producera energi ur den stora mängd matavfall som matproduktionen leder till, skulle innebära ett bättre utnyttjande av denna stora källa av förnybar energi, fortsätter Oskar Modin.

Tionde gången stipendiet delas ut
Renovas miljöstipendium delas ut årligen sedan 2002. Stipendiet är på 100.000 kronor och riktar sig till unga forskare vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet och ska stimulera forskning inom miljöområdet. Forskningen ska syfta till förbättrad återvinning och avfallshantering genom avfallsminimering, effektivare återvinning eller minskad miljöbelastning.

Stipendiet delas ut i samband med Renovas årsstämma den 9 mars.