Fossilfritt i Göteborg om 10 år. Om tio år ska Göteborgs Stad ha ett helt fossilfritt transportsystem. För att målet ska nås måste många aktörer jobba tillsammans. ”Det kan till exempel handla om hur vi bygger en laddinfrastruktur som stödjer omställningen till elektrifierade transporter”, säger Maria Strömberg på Business Region Göteborg, som har fått uppdraget att samordna stadens samlade insatser för omställningen.

Maria Strömberg.

För ett år sedan anslöt sig Göteborgs Stad till Fossilfritt Sveriges transportutmaning och antog målet om att stadens transporter ska vara fossilfria till år 2030. Göteborgs Stads egen fordonsflotta ska vara fossilfri redan 2023.

Nu har Business Region Göteborg fått i uppdrag att samordna stadens insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem. Elektrifieringen skall bana väg för målet om ett fossilfritt transportsystem till 2030. Uppdraget skall resultera i en elektrifieringsplan under 2021, med insatser för de kommande åren.

– Många behöver synka sina processer och vi ska hålla ihop alla delar. Vi behöver även till exempel ha en nära dialog med vårt fordonskluster – där händer det mycket, och det gäller inte bara bussar och bilar utan även bygg- och anläggningsmaskiner, säger Maria Strömberg.

Ska vara enkelt att ladda sitt fordon
Även flera förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad är självklart inblandade när det gäller att ställa om till elektrifierade transporter. Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Parkeringsbolaget, Göteborg Energi och miljöförvaltningen är bara några.

– Vi är många, och det behöver vi vara för att få till en infrastruktur och ett energisystem som gör elektrifieringen möjlig.

En nödvändig faktor för att lyckas är en bra laddinfrastruktur i Göteborg, anser Maria Strömberg. Det ska upplevas enkelt att ladda sitt elfordon – både som boende, besökare och för näringsliv som till exempel taxibolag. Att det finns nödvändig kompetens i Göteborg är en annan del som måste uppfyllas.

– Vi kan behöva locka ny kompetens eller göra en omställning av befintlig, för att både klara av omställningen och att företagen kan vara fortsatt attraktiva på en global marknad. Både och är viktigt för arbetstillfällena i Göteborgsregionen.

Samarbetar med Oslo
Det krävs också samarbete med andra städer och fordonskluster i arbetet med elektrifieringen, både kranskommuner och de utanför Sveriges gränser.

– Vi är inte ensamma i världen inför en sådan här utveckling. Vi kommer att ta lärdom av hur många andra har gjort. Oslo samarbetar vi med till exempel. De ligger långt före oss när det gäller omställningen till elektrifierade och utsläppsfria bygg- och anläggningsmaskiner till exempel.

Är du företagare som går med funderingar om hur dina egna möjligheter är kring elektrifiering är du välkommen att höra av dig till Business Region Göteborg – kontaktinformation hittar du i länkarna nedan.