Seminarium i Almedalen. Om Göteborgs Stad ska nå sina mål om ett fossilfritt transportsystem gäller det att öka takten – och elektrifiering är en stor del av lösningen. Det menar Maria Strömberg på Business Region Göteborg, som är moderator för ett seminarium om elektrifiering av transportsektorn i Almedalen den 1 juli. 

Följ livesändningen av seminariet, måndag 1 juli kl. 14.15 – 15.45

De ljusgröna elektriska bussarna på linje 55 är numera ett välkänt och populärt inslag i Göteborgstrafiken, där de helt utsläppsfritt och så gott som ljudlöst rullar fram. Bussarna är en del av ElectriCity, ett samarbete mellan bland andra Göteborgs Stad, Västtrafik och AB Volvo för att utveckla den elektriska kollektivtrafiken. Och under hösten kommer 30 elektriska ledbussar att tas i drift på linje 60.

Samtidigt går de flesta fordon fortfarande på fossila drivmedel, och Göteborgs Stads mål om att alla fordon inom stadens egen fordonsflotta ska vara helt fossilfria redan till år 2023 tickar allt närmare.

Samarbete A och O
Så – hur går vi från pilotprojekt som ElectriCity till ett helt fossilfritt transportsystem?

– Om vi ska lyckas eskalera utvecklingen bygger det på att vi samarbetar med näringslivet. Här i Göteborg har vi till exempel stora företag som Volvo Cars och AB Volvo, men också deras underleverantörer och andra transportföretag som Stena Line, som är intresserade av att elektrifiera sina transporter och fordon, säger Maria Strömberg, avdelningschef för kluster och innovation på Business Region Göteborg.

Hon är moderator för ett seminarium under årets upplaga av Almedalsveckan, som anordnas på Västsvenska arenan med Göteborgs Stad som en av arrangörerna. På seminariet kommer just elektrifieringen av olika transportsystem att diskuteras av såväl Göteborgs- och rikspolitiker som företrädare för västsvenskt näringsliv och en panel med företrädare för kommunala och offentliga verksamheter.

Sprida kunskaper
Vad är det då kommunerna behöver göra för att omställningen ska gå tillräckligt fort?

– Vi gör redan i dag mycket och har en lång historia av tester och pilotprojekt. Men nu behöver vi lyfta in kunskapen i upphandlingsunderlag, så att vi till exempel kan få utsläppsfria och tysta arbetsmaskiner till våra byggarbetsplatser när vi bygger om i Göteborg. Där är vi inte ännu, säger Maria Strömberg.

– Vi behöver också samverka mer över ansvarsgränserna, till exempel kring frågan om laddinfrastruktur – var ska vi förlägga laddpunkterna så att det funkar både för dem som bor i Göteborg, för näringslivet och för besökare som vill ladda sina elfordon.

Vill du veta mer om denna framtidsfråga? Då kan du följa livesändningen av seminariet via länkarna här nedan.