Hur kan man minska sin miljöpåverkan och ändå leva ett gott liv? Nu startar projektet Leva Livet, där elva Göteborgsfamiljer under ett års tid antar utmaningar om miljö och livskvalitet. Och alla kan följa dem på webben och själva delta i utmaningarna.

De flesta familjerna är ”vanliga göteborgare”, men här finns också kocken och Robinson-vinnaren Alexandra Zazzi. musik- och skejtprofilen Emrik Larsson och radioprataren Ingemar Allén.

Många ville vara med

– Detta ligger i linje med vad jag står för och tycker är viktigt, säger Ingemar Allén.

– Det är så lätt att rusa på och att åren bara går. Det här såg jag som ett bra tillfälle att stanna upp och fundera på vad jag håller på med.

Leva Livet drivs av Konsument Göteborg, kretsloppskontoret, miljöförvaltningen och Familjebostäder. Från början hade de tänkt sig fyra-fem familjer.

4358.jpg
– Men vi utökade till det dubbla eftersom så många ville vara med, säger Maria Ivarsson, informatör på kretsloppskontoret och kommunikatör i projektet.

– Vi fick in ett 50-tal intresserade och det forsätter att droppa in anmälningar fortfarande.

På onsdag kväll kickar projektet igång med en samling på Ekocentrum på Aschebergsgatan, där alla familjerna ska vara med.

Efter en föreläsning av Fredrik Warberg på Tidsverkstaden får familjerna svara på frågor om självkänsla, relationer, livstempo, arbete och ekonomi, totalt ett 60-tal frågor. Resultatet ligger sedan till grund för personliga livskvalitetsprofiler.

Sedan får de göra Leva Livet-åtaganden, till exempel ”Jag ska boka två timmar för mig själv varje vecka”, eller ”Jag ska lägga upp en plan för att flytta till stan så jag slipper pendla”, eller ”Jag ska försöka få med barnen i matlagningen”.

De åtagandena ska sedan följas upp samtidigt som familjerna möter nya utmaningar på miljöområdet, en i månaden.

Utmaningar som alla göteborgare kan haka på

– Vi valde att starta med livskvaliteten nu på onsdag eftersom vi vill ha den som en röd tråd genom hela året, säger Maria Ivarsson.

Mellan oktober 2010 och juni 2011 följer sedan miljöutmaningarna slag i slag:

6EEE.jpg
Mat – hållbara matvanor, Avfall – minimera avfallet, Julfirande – kan en vit jul vara grön? Energi – Energismart hemma, Kemikalier – Giftfri vardag, Resor – Nya vägvanor, Fritid ut och njut!

De här utmaningarna kan alla göteborgare haka på, via projektets hemsida. Där kan man också följa hur det går för familjerna, som under hela tiden kan få stöttning av kommunens experter och coacher.

Har mätt sin miljöbelastning

– Det är inte så att ”vi ska lära dem”, utan de får hitta sina egna, inre resurser. Vi erbjuder coachning och familjerna får själva välja formen; om vi ska komma hem till dem eller bara prata på telefon, säger Maria Ivarsson.

Familjerna får ingen ersättning för sin medverkan, utan deltar enbart för att de är intresserade och känner att de kan få ut något för sin personliga del.

– De förbinder sig att anta och utföra utmaningarna efter bästa förmåga och att komma på mötena så gott de kan, det blir kanske 1-2 möten i månaden under ett år, säger Maria Ivarsson.

Alla familjerna har mätt sin miljöbelastning och satt ett eget klimatmål för det kommande året. Målen handlar om att minska koldioxidutsläppen med mellan 10 och 30 procent.

Ska väcka intresse och inspirera

– Klimatmålen är realistiska och tuffa på samma gång. Det kommer att kräva en hel del av familjerna som är med, men det viktiga är inte att uppnå en bestämd insatsnivå, det viktigaste är att börja lägga grunden för en ny och mer hållbar livsstil, säger projektledare Pernilla Hellström på miljöförvaltningen.

Huvudsyftet med Leva Livet är förstås att väcka intresse och inspirera alla göteborgare. Men en annan viktig effekt är att familjernas erfarenheter kan ge ny kunskap till dem som jobbar med hållbarhetsfrågor i staden.

– Jag ser ingen konflikt mellan ökad livskvalitet och att minska min miljöpåverkan, säger Kicki Gunnarson, en av deltagarna i projektet.

– Livskvalitet är värdefullt för mig. Det är en av anledningarna till att jag gick med. Jag har ett barn med cancerdiagnos och för mig handlar det om de små sakerna i vardagen. Glädjen i att jag kan göra saker med barnen, som att gå på en bra handbollsmatch tillsammans.