Arbetar med slutna kretslopp. Björn Söderberg, som kombinerar hållbar avfallsåtervinning med ansvarsfullt företagande i Nepal, är en av pristagarna till Göteborgspriset för hållbar utveckling 2012. Han delar priset på en miljon kronor med amerikanen Mike Biddle, som utvecklat teknik för att återvinna blandat plastavfall till högkvalitativ råvara.

Slutna kretslopp är årets tema för Göteborgpriset för hållbar utveckling.

Återvunnen plast kan bli bra råvara
– Att få till ett kretsloppssamhälle med slutna materialflöden är en av de mest angelägna frågorna. Naturen kännetecknas av sinnrika slutna kretslopp utan restprodukter. Vi har under kort tid lyckats skapa ett linjärt flöde – med resursbrist i ena änden och avfallsproblem i den andra, säger John Holmberg, prisjuryns ordförande och vicerektor på Chalmers.

Ett exempel på resursslöseriet är hanteringen av plast. Bara fem procent går till återvinning. Men Mike Biddle ville bevisa att det går att få fram högkvalitativ råvara från blandat plastavfall.

– Han utvecklade en teknik som separerar olika polymerer från komplexa avfallsflöden. Det ger en högkvalitativ råvara som ersätter oljebaserade nya plaster. Samtidigt som han sparar på icke förnybara resurser är han kommersiellt framgångsrik med produktion i USA, Europa och Kina, säger John Holmberg.

Sopor gör social nytta i Nepal
Björn Söderberg, grundare av Fair Enterprise Network, använder slutna kretslopp för att bygga upp och utveckla ansvarsfulla företag i Nepal. Bara 19 år gammal kom han till Nepal och fann två gigantiska problem – fattigdom och en flod full av avfall.

– Han såg möjligheterna att göra social nytta samtidigt som avfallsproblemen minskade. Genom sina företag kommer soporna till nytta samtidigt som lokalbefolkningen får utbildning och arbete, säger John Holmberg.

I Björn Söderbergs första företag, Watabaran, tillverkas papper av avfall och i hans senaste, Shubha Briquettes Pvt Ltd, produceras Nepals billigaste bränsle.

”Det räcker inte att prata om det”
Att hitta exempel på banbrytande, praktiskt genomförbara lösningar för hållbar utveckling är viktigt när juryn väljer pristagare.

– Det räcker inte att prata om det, man måste genomföra något också, göra verkstad, säger John Holmberg.

Årets pris är det trettonde i ordningen och delas ut i Göteborg den 4 december.