Får dela på en miljon kronor. ”Värdesätt och inspireras av naturen” är ledorden för de två pristagarna av årets Göteborgspris för hållbar utveckling, Janine Benyus och Pavan Sukhdev. På torsdagskvällen belönas de för sina olika sätt att ta tillvara miljarders års evolution.

– Det är väldigt många som hört av sig och uttryckt sin förtjusning över vårt val av pristagare i år, säger en påtagligt nöjd juryordförande, tillika vicerektorn på Chalmers, John Holmberg.

Temat för årets pris var Naturens tjänster och sinnrika lösningar, som handlar om att förstå, värdesätta och låta oss inspireras av naturen, och där har pristagarna bidragit på olika sätt.

Janine Benyus, författare och biolog från USA, sprider kunskap kring hur naturen löser problem och hur vi genom att härma naturens lösningar kan hitta hållbara lösningar på problem människan står inför – det som i vetenskapliga sammanhang kallas biomimik. Till exempel kan man få mer effektiva datarouters tack vare lärdomar från myrkolonier, mindre trafik tack vare kunskap om slemsvampar och smartare elnät tack vare bin.

Aktuella tankar i Sverige
Pavan Sukhdev är bankmannen som specialiserat sig på att värdera naturen, inte bara för dess ekonomiska värden utan även för dess estetiska, rekreativa och andliga värden. Han var huvudförfattare till FN-rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity, som i dag används för att hitta metoder att värdera naturen på. Där talas det bland annat om den ”osynliga naturen”, som vi använder men inte värderar. Till exempel producerar Amazonas regnvatten som bevattnar hela Sydamerikas jordbruk, utan att detta värderas vid skogsavverkningen.

– Båda pristagarnas tankar och arbeten är väldigt aktuella just nu, inte minst i Sverige, där det alldeles nyligen lämnades en utredning till ansvarig minister för hur vi i framtiden ska värdera de tjänster naturen ger oss, säger John Holmberg.

Direktsänt seminarium på webben
De båda pristagarna är också efterfrågade när de nu är i Sverige och Göteborg för att ta emot utmärkelsen. Föreläsningsschemat har varit digert i Västsverige och efter utdelningen beger de sig vidare till både Stockholm och Köpenhamn för att sprida sina idéer.

Utdelningen av Göteborgspriset för hållbar utveckling äger rum torsdagen 21 november på Lindholmen Conference Centre. Prisceremonin föregås av ett seminarium med temat ”Hur vi kan skapa förändring genom inspiration från naturens tjänster och sinnrika lösningar”. Där diskuterar pristagare, radikala entreprenörer, kreativa företag och representanter från den finansiella sektorn framtida lösningar till världens utmaningar. Seminariet direktsänds på webben via Göteborgsprisets hemsida med start klockan 15.