Den 15 oktober är internationella handtvättsdagen. 2020 är året vi lärt oss konsten och vikten av att tvätta händerna. Men oavsett om vi befinner oss i en pandemi eller ej är handtvätt ett viktigt verktyg världen över för att minska spridning av sjukdomar. Den 15 oktober uppmärksammas vår handtvätt med en egen dag.

Smittspridningen av covid−19 har satt våra handtvättsrutiner i fokus. Göteborgs Stads alla verksamheter arbetar aktivt med att uppmuntra och instruera till handtvätt. Men även under mer vanliga omständigheter är handtvätt viktigt inom samtliga verksamheter. Från vård, omsorg och skola till kultur− och sportevenemang till transporter.

− Det kanske låter väl enkelt att bara uppmuntra till handtvätt. Men många av våra sjukdomar sprids genom handkontakt. Så om du tvättar händerna kan du undvika att själv bli sjuk och att smitta andra, säger Annicka Thorén, planeringsledare för kvalitet och verksamhet inom Göteborgs Stad.

Film om när du ska tvätta dig

Internationella handtvättsdagen kom till på initiativ av bland annat UnicefVärldsbanken och Centers for disease control and prevention. Syftet är att främja en global och lokal kultur kring handtvätt med tvål, kartlägga hur man tvättar händerna i olika länder och öka medvetenheten om fördelarna med att tvätta händerna med tvål.

Lagom till internationella handtvättsdagen har Västra Götalandsregion tagit fram filmen ”Vill du rädda liv? Fem tillfällen du ska tvätta händerna” som bland annat kommer att visas på Göteborgs Stads Facebooksida.