Har skapat delaktighet. Huldas Hus, aktivitetshuset för kvinnor utan fast bostad, har minskat sin elförbrukning med 22 procent genom många små beteendeförändringar i den dagliga energianvändningen. Förbättringsarbetet har skett tillsammans med de kvinnor som verksamheten riktar sig till.

Huldas Hus i Majorna är en mötesplats som erbjuder aktivitet och stöd till kvinnor som saknar fast boende. Verksamheten har varit med i ett projekt med målet att minska elförbrukningen. Jämfört med starten för tre år sedan har förbrukningen minskats med 22 procent.

– Vi har varit med i projektet eftersom det är ett prioriterat mål i staden och vi vill gärna vara med och bidra till det. Vi kan verkligen vara med och påverka, säger enhetschefen Ulla Ekman, hos Social resursförvaltning.

Små vardagssaker
Hon berättar också att lokalförvaltningens projektansvariga för ”Vi kan påverka” säger att det är ett fantastiskt resultat.

Noterbart är att Göteborgs Stad har som mål att minska energianvändningen i sina lokaler och bostäder med 14 procent till 2020.

– Jag tycker att det är enastående att det har gett så tydliga resultat. Vi har tydligen åstadkommit något som är utöver det vanliga. Detta visar att alla kan göra något för att hjälpa till att minska klimatpåverkan. Det finns många små saker som vi kan göra i vardagen, och det ger effekt, säger Ulla Ekman.

Motsvarar tre lägenheter
22 procent mindre energi motsvarar för Huldas Hus cirka 8 000 kilowattimmar Det är samma mängd el som Huldas Hus normalt använder under ungefär 2,5 månader. I en genomsnittlig lägenhet med två personer används runt 2 500 kilowattimmar på hushållsel per år.

– Det är viktigt att säga att vi har gjort det här och gör det tillsammans med de som besöker oss och är här för vår verksamhet. Detta har skapat delaktighet. Nu ska vi fortsätta med detta och vara långsiktiga i vårt beteende.

4BAA.jpg